Den Haag
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 22 januari
Verlopen
122 Dagen geleden
DUO Den Haag

Projectleider ICT

Wij zoeken een zeer ervaren Projectleider, die ruime ervaring heeft met Windows migratie projecten.

Opdrachtbeschrijving

Het Windows server migratie project dient circa 60 Windows 2016 servers te migreren naar Windows 2022 en bestaat o.a. uit de onderdelen Componenten, Websites, Blueriq e-formulieren, .Net en Tibco I-Process. Het gros van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in serviceteams, echter ongeveer een derde deel zal liggen bij de devopsteams van het businessonderdeel Bekostiging (BKP) die de applicaties beheert. De devops teams zullen bijvooorbeeld moeten testen of de applicaties goed werken op de nieuwe server of dat er eventueel iets in de applicatie aangepast moet worden. De planning moet dan ook in afstemming met de service teams en de devopsteams worden opgesteld. Binnen ICT-OI wordt de scaled agile werkwijze gehanteerd waarbij o.a. in PI- sessies per kwartaal werk kan worden ingepland. Naast de te migreren servers dient ook een tweetal applicaties geĂĽpgraded te worden zodat ze kunnen functioneren met de nieuwe versie van de gemigreerde servers. Deze zijn Powercenter en Edocs. De regie en uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de upgrade van beide applicaties maakt onderdeel uit van deze opdracht.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De projectleider vormt zijn eigen projectteam met de expertise die nodig is om een goed beeld te krijgen van de omgeving van het project en om inzicht te krijgen in wat nodig is om een goede en reĂ«le planning te kunnen maken. Richtdatum voor einde van het project is 31 december 2024, maar is ook afhankelijk van de hoe de planning er uiteindelijk uit komt te zien.
 • De projectleider zorgt voor het maken van een PID, het opstellen van alle relevante documenten, aansturing van zijn projectteam en sturing van het project tot het succesvol leveren van de afgesproken resultaten binnen de afgesproken tijd en budget.
 • Hij/zij zorgt ervoor dat taken bij de juiste personen/teams worden belegd en voor een systematiek om de uitvoering daarvan te monitoren. De afgesproken resultaten moeten leiden tot het leveren van alle relevante servers gemigreerd in de juiste versie en het updaten van de applicaties Edocs en Powercenter.
 • De projectleider rapporteert aan de manager O&O2 en zal heel nauw samenwerken met het Oracle Service Team (OST) en Service Owner.

Achtergrond opdracht

De directie ICT-OI (OnderwijsInstellingen) is 1 van de 4 afdelingen van de directie ICT-DUO. Bij de afdeling ICT-OI werken 3 teams aan een hoogontwikkeld ICT-landschap. Via informatie- en communicatietechnologie ontwikkelen en beheren zij ICT-diensten en -producten voor het primaire proces. De afdeling ICT-OI is verantwoordelijk voor de aansturing van Onderhoud & Ontwikkeling (O&O) en voor het op het juiste niveau houden en brengen van de vakinhoudelijke teams. Onze diensten zijn grofweg in twee onderdelen te verdelen:

 1. Het leveren van vakkundig personeel aan de DevOps teams van onze klanten. We voorzien expertises in de volgende vakgroepen: analyse, ontwerp, software, implementatie en testservices.
 2. De Ontwikkeling, instandhouding en beheer van de technische infrastructuur zoals gebruikt bij OI en de systemen binnen en rondom deze infrastructuur.

Voor het Life Cycle Management van onze applicaties en servers zijn wij op een punt gekomen waar wij onze servers en key-applicaties dienen te upgraden naar een nieuwere versie. Deze scope omvat de Windows 2016 servers die in DUO Den Haag worden beheerd. Deze versie wordt door Microsoft nog ondersteund tot en met 2026. Hierna worden de servers niet meer vanuit Microsoft geupdate met de nodige beveiligings- en functionaliteitsrisico’s. De servers worden voornamelijk beheerd bij de Service teams van O&O2 binnen ICT-OI. Het opdrachtgeverschap ligt bij de manager ICT-OI, de operationeel manager O&O2 is de gedelegeerd opdrachtgever. Dit project is onderdeel van de LCM-acties die vanuit de directie ICT worden uitgevoerd in 2024.

Functie eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau incl. diploma (aantoonbaar op CV)
 • IPMA-C gecertificeerd (prĂ©)
 • Prince2 practioner gecertificeerd  
 • Minimaal 5 jaar ervaring op HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring als Technisch Projectleider
 • Minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met technische migraties (b.v. servers)
 • Kennis van en ervaring met agile werken en of DevOps teams
 • Kennis van en ervaring met upgrades van applicaties (prĂ©)
 • Minimaal twee dagen beschikbaar per week op kantoor

Competenties:

 • Bestuurlijke / organisatie sensitiviteit en overtuigingskracht
 • Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch en strategisch niveau
 • Delegeren (van taken naar juiste functionarissen)
 • Anticiperen op problemen en risico’s
 • Flexibiliteit en drukbestendigheid
 • Resultaatgericht
 • In staat om belangen te kunnen herkennen en te scheiden
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De DUO-vestiging in Den Haag heeft als primaire taak de correcte maandelijkse bekostiging van alle onderwijsinstellingen in Nederland, op basis van actuele cijfers en geldende wet- en
regelgeving. Voor het uitvoeren van de bekostiging wordt gebruik gemaakt van een applicatielandschap dat is ontwikkeld volgens de principes van een Service Oriënted Architecture. Informatie wordt naar de onderwijsinstellingen ontsloten via verschillende portalen. Tevens liggen er koppelingen met een aantal nog in gebruik zijnde Oracle Legacy-applicaties.