Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 januari
Verlopen
123 Dagen geleden
COA

Microsoft 365 endpoint specialist

Opdrachtomschrijving:

Binnen het project team is er ruimte voor een Senior Consultant en Trainer op het kennisgebied M365 Endpoint. Hierbij hoort kennis en ervaring op het gebied van o.a. Windows 11, AVD, W365, Intune, AutoPilot en ook Application Deployment. Het COA is daarbij specifiek op zoek naar iemand die ook ervaring heeft op het vlak van Infrastructure/Configuration as Code op basis van PowerShell DSC en iemand die deze skillset ook kan overdragen aan de interne beheer organisatie (trainer). Dit omdat het COA binnen haar Cloud omgeving het uitgangspunt hanteert dat alle componenten en configuratie middels code wordt beheerd. Ook voor haar M365 omgeving. Deze competentie is nog niet aanwezig binnen het COA maar wel essentieel en voorwaardelijk om ook de moderne werkplek te gaan vormgeven. De kandidaat dient ervaring te hebben in groot zakelijke omgevingen (5000+ medewerkers en bij voorkeur ook overheid) met kennis en ervaring op gebied van ontwerp, inrichting, documenteren, trainen en overdracht naar de beheeroperatie.

Eisen:

  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (ontwerp en implementatie) met M365 op het gebied van de moderne werkplek op senior

Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.