Den Haag
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 8 januari
Verlopen
124 Dagen geleden
Logius

Senior Stelseladviseur Connectiviteit

Wij zijn op zoek naar een Senior Stelseladviseur Connectiviteit met aantoonbare ervaring van het opstellen en afstemmen van architectuur, en functionele beschrijvingen van netwerkdiensten binnen de overheid en/of grote organisaties.

Opdrachtbechrijving

Binnen het afsprakenstelsel Diginetwerk is er behoefte aan een flexibele en praktisch ingestelde Senior Stelseladviseur Connectiviteit, die het team Diginetwerk komt versterken.

Je voert regie op het gebied van connectiviteit in de breedste zin en de beveiliging daarvan. Je analyseert en adviseert over stelselvraagstukken op tactisch en strategisch niveau en bereidt dit voor met de collega’s van het team Diginetwerk. Je zorgt voor draagvlak van je analyse en advies door presentaties in de daarvoor bestemde gremia. Vervolgens zorg je dat dit in samenwerking wordt geactualiseerd in de stelseldocumentatie (o.a. aansluitvoorwaarden, architectuurdocumenten). Hiervoor onderhoud je contacten met adviseurs, architecten en servicemanagers binnen Logius en buiten Logius met leveranciers en afnemers (overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak).

Achtergrond opdracht

Logius, Directie ''Programma's, Stelsels en Standaarden'', afdeling Stelsels, voert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken regie op stelsels die (rechtstreeks of indirect) worden gebruikt in de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Diginetwerk is een publiek-private- samenwerking en een veiliger alternatief dan het open internet voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties. Diginetwerk is ook één van de bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid.

Functie eisen

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring
 • 4 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen en afstemmen van architectuur, functionele beschrijvingen van netwerkdiensten binnen de overheid en/of grote organisaties
 • 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen en geven van gedragen en uitvoerbare adviezen op het gebied van ICT en netwerken waarin relevante ontwikkelingen zijn verwerkt en waarbij de omgeving is betrokken
 • Kennis van netwerkontwerp, netwerkbeveiliging, netwerkbeheer
 • Aantoonbare kennis van netwerkinfrastructuur o.a. DNS, firewalls, BGP, IPv6
 • Aantoonbare ervaring met beheer en gebruik van (netwerk)monitoring tools

Competenties

 • Resultaatgericht en zorgt dat het vastgestelde doel, product of effect wordt bereikt, stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en voor anderen en stemt dit af.
 • Kan goed samenwerken, werkt verbindend, heeft aantoonbare ervaring met binden van meerdere leveranciers en opdrachtgevers aan resultaten.
 • Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn. Signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig) en overziet daarbij de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, financieel, afbreukrisico, etc.).
 • Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij andere experts.
 • Houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen, kent het krachtenveld, stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep.
 • Kan omgaan met weerstanden tussen personen/ partijen en stelt bij belangentegenstellingen oplossingen voor waar iedereen zich in kan vinden.

Overige functiewensen

Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.