's-Gravenhage
Senior
16 uur per week
5 months
Startdatum op 11 december
Verlopen
197 Dagen geleden
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Recordmanager

Voor onze Opdrachtgever zoeken wij een ervaren Recordmanager, je specialisme ligt binnen archiefbeheer en datamanagement

Als recordmanager binnen de RCE houdt je je bezig met:

 • Ontwikkeling rol recordmanager in de organisatie.
 • Inrichting recordmanagement processen als vervanging, vernietiging en overbrenging.
 • Vertaling van recordmanagement processen naar benodigde inrichting van het document management systeem.
 • Borging van uitvoering recordmanagement processen in samenwerking met recordbeheer.
 • Informatiestromen in beeld brengen en waarderen conform selectielijst.
 • Informatiebeheerplan opstellen.
 • Advies bij de aankoop, bouw, aanpassing, migratie of uitfasering van een informatiesysteem aan de hand van o.a. de DUTO-eisen.
 • Evalueren rol recordmanager en adviseren over ophanging in de organisatiestructuur.
 • Eventueel implementeren record management module in Document management system.

De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed beheert de systemen voor het registreren van de archeologische vondstmeldingen en voor het uitvoeren van de subsidieregelingen m.b.t. cultureel erfgoed. In het kader van Informatie Huishouding op orde is de RCE op zoek naar een recordmanager. De recordmanager richt zich op het managen van het beheer van de records (een records is informatie die gemaakt, ontvangen en onderhouden wordt) in een organisatie. Met als doel om efficiënte en systematische controle van de records mogelijk te maken. Het vakgebied is ook vanuit kwaliteitszorg in bedrijfsinformatie- en archiveringsprocessen een fundamenteel onderdeel. Hierin neemt de recordmanagement de samenhang tussen missie, de bedrijfsdoelstellingen en de (toekomstig) benodigde IV voor recordmanagement mee. Op dit moment is de rol van recordmanager nog niet aanwezig binnen de RCE. Belangrijk aan de opdracht is ook om bekendheid te geven aan de rol van recordmanager en te onderzoeken op welke manier de rol binnen de RCE past en vorm gegeven kan worden.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO/universitaire opleiding (diploma) informatiewetenschappen, archivistiek of literatuurwetenschappen
 • Minimaal 2 jaar ervaring met of kennis van de Archiefwet
 • Ervaring met Recordmanagementprocessen als vervanging, vernietiging, overbrenging
 • Ervaring met metadatamanagement.
 • Wij zoeken een kandidaat die zelfstandig kan werken. Kan samenwerken. Onafhankelijk adviseren. Betrekken van stakeholders. Het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur

Aanvullende functiewensen

 • Spreekt Nederlands
 • Ervaring met het werken in overheidsorganisaties
 • Ervaring met Rijksprogramma Open op Orde is een pré
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW. De RCE is een moderne kennisorganisatie, opererend vanuit het publieke belang, met hoogwaardige kennis over erfgoed én proceskennis. We werken vanuit een unieke positie: op het snijvlak van kennis en wetenschap, beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. En ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal als internationaal, inzetbaar zijn. We werken vanuit een erfgoedbrede, integrale benadering.

Onze bodem is een archief dat we willen bewaren als bron van ons verleden en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma's en het verlenen van vergunningen en subsidie.

Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal: zo geven wij “de toekomst een verleden”.