Amersfoort
Senior
36 uur per week
3 months
Startdatum op 11 december
Verlopen
198 Dagen geleden
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Data Engineer

Op zoek naar een Data Engineer met kennis en ervaring met Python, ETL, DBA, data warehousing en file formats.

Opdrachtomschrijving

De RCE heeft als doel om haar huidige maatwerkapplicatielandschap om te vormen naar een modern applicatielandschap voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van Cultureel Erfgoed, waarbij het technisch beheer en de doorontwikkeling wordt uitgevoerd door ICT-partners. Hiervoor zijn sinds 2018 verschillende projecten geïnitieerd en is vanaf 2022 een multi-project onderhanden. Het multi-project Transitie Applicatielandschap bestaat uit de volgende projecten:

 • Vervanging Archis – portaal en applicatie voor archeologische vondstmeldingen
 • Vervanging MUS – portaal en applicatie voor subsidies
 • Beheer Archis
 • Beheer Subsidies in Proza
 • Vervanging legacy
 • Vervanging PAN

Als data engineer ben je vooral betrokken bij het project Vervanging Legacy. Hierbij houdt je je ondermeer bezig met de uitfasering van de centrale Postgres database nadat het Archis systeem zich hieruit heeft losgemaakt. Naast Archis zijn er binnen de RCE meerder applicaties die gebruik maken van dese centrale database. Deze applicaties maken ook gebruik van een Enterprise Service Bus om zowel onderling als met de databse te communiceren. In deze ESB is ook bepaalde logica opgeslagen. Deze service bus vormt in feite één geheel met de Kimomo Database. De implicaties van de uitfasering van zowel de centrale database als de Enterprise Service Bus moeten worden bepaald. Hierbij voer voer je de volgende werkzaamheden uit:

Analyse

 • Analyseren en beschrijven van de huidige werkwijze, vanuit het perspectief van gegevenscreatie, opslag, analyse en distributie, in termen van processen, software en hardware.
 • In kaart brengen en beschrijven van de ervaren knelpunten in de huidige werkwijze (wat is aard en omvang van een probleem, welke “schade” ontstaat er), gepositioneerd in het hierboven genoemde overzicht.
 • Voor de meest prangende problemen beschrijven hoe deze op te lossen, in een zorgvuldige afweging van toegevoegde waarde en vereiste inspanning, zo goed mogelijk passend bij de overkoepelende applicatie- en data-architectuur van de RCE.

Doen

 • Het (mede) realiseren van de gekozen oplossing(en); conversie van gegevens en het opstellen van een standaard werkwijze zijn hier onderdeel van.
 • Het ondersteunen van de implementatie van de werkwijze in de organisatie.

Achtergrond opdracht

De Rijksoverheid investeert in digitale toegankelijkheid van erfgoed, zoals beschreven in de kabinetsnota ‘Cultuur in een open samenleving’. Om hierop in te kunnen spelen is de IV-kennis en expertise binnen de RCE samengebracht in een IV-afdeling (ca. 45 fte). We werken in multidisciplinaire teams en met een agile/scrum-aanpak aan vernieuwing, de digitale transformatie van RCE-processen, digitale dienstverlening en toegankelijkheid van onze erfgoeddata. We zetten hoogwaardige oplossingen in voor zaakgericht werken, enterprise content management, linked open en GEO data. De RCE maakt zoveel mogelijk gebruik van generieke voorzieningen binnen de (rijks)overheid, zodat zij zich kan focussen op de erfgoedzorg.

Functie eisen

 • Afgeronde relevante technische HBO opleiding in een relevante richting.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met Python, ETL, DBA, data warehousing, file formats, conversie methodieken (minimaal 2 jaar)
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met Research data management.
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van service bussen.
 • Kennis van TOGAF en Archimate is een pre.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW. De RCE is een moderne kennisorganisatie, opererend vanuit het publieke belang, met hoogwaardige kennis over erfgoed én proceskennis. We werken vanuit een unieke positie: op het snijvlak van kennis en wetenschap, beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. En ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal als internationaal, inzetbaar zijn. We werken vanuit een erfgoedbrede, integrale benadering.

Onze bodem is een archief dat we willen bewaren als bron van ons verleden en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma's en het verlenen van vergunningen en subsidie.

Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal: zo geven wij “de toekomst een verleden”.