Arnhem
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 november
Verlopen
219 Dagen geleden
Alliander

Programmamanager

Kennis van netbeheer (pré), SAP ISU (ideaal) en assetmanagement processen (pré)

Over het Fit4Future programma

Met Fit4Future bouwt Alliander aan de toekomst. Het bedienen van onze klanten en het behalen van onze doelen vraagt om een toekomstbestendige en robuuste informatievoorziening. We hebben al vroeg ingezet op digitalisering om de energietransitie te faciliteren en zetten daar nu weer een volgende stap mee. De komende vijf jaar staan in het teken van Fit4Future. Binnen dit Fit4Future portfolio, maken we ons IT-landschap klaar voor de toekomst zodat we wensen en ambities in kunnen vullen, huidige knelpunten kunnen oplossen en omdat veel huidige systemen binnenkort End-of-Life zijn. Fit4Future zorgt voor een up-to-date, flexibele, efficiënte en robuuste systemen, zodat we klaar zijn voor de toekomst.

We gaan toe naar een zoveel als mogelijk gestandaardiseerde manier van werken, zodat we in de toekomst weer tijd besparen en makkelijker meegaan met updates en vernieuwingen.

Werkwijze

Hiervoor werken we naast het huidige agile ecosysteem. Er zijn verschillende programma’s opgenomen in het portfolio om zo te zorgen voor snelle, eenduidige en eenvoudige besturingslijnen; ERP (SAP/4HANA), Data (Platform), Identity Access Management en binnenkort toegevoegd: Asset Registratie (met onder meer: Enterprise Asset Management/ Field Service Management)

Programmamanager Asset Registratie

De Programmamanager rapporteert aan de Portfolio manager Fit4Future en aan de Stuurgroep Asset Registratie.

Met dit programma willen we diverse initiatieven realiseren met als doel een toekomstvast IT fundament te realiseren. De doelen bevatten onder andere het selecteren en implementeren van een EAM & FSM oplossing, maar ook het faciliteren van een eenduidige registratie voor een aantal asset categorieën.

Van deze functionaris wordt verwacht dat zij/hij:

 • Minimaal 10 jaar ervaring heeft met (IT-) Programma- en Project management, bij voorkeur in combinatie met een Agile (SAFE) based organisatie;
 • Minimaal 10 jaar ervaring heeft met Asset Management /Registratie bij een Asset intensief bedrijf;
 • Goede Nederlandse taalkennis heeft (B1 niveau);
 • Ervaring bij een Netbeheerder is een enorme pré;
 • De complexiteit van het IT-landschap overziet en begrijpt en daarbij kritisch is op de details van de project- en programmaopleveringen;
 • De programma manager is verantwoordelijk voor en stuurt op:
 1. deadlines en deliverables
 2. organiseert communicatie en change management, al dan niet met behulp van partners.
 3. is in staat om de Stuurgroep Asset Registratie (met veel uiteenlopende belangen van de diverse stakeholders) goed te informeren en de besluitvorming goed te organiseren.
 • Ervaring heeft met Europese aanbestedingen m.b.t. EAM/FSM functionaliteit

Functie-eisen

 • Stevige persoonlijkheid, die onder andere programmamanagers, business vertegenwoordigers, architecten en directieleden op een lijn kan brengen;
 • Ambitieuze collega, die zijn eigen werk/privé balans bewaakt;
 • In staat zijn om collega’s in een groot deel van het bedrijf met elkaar te verbinden zodat ze elkaar leren begrijpen t.b.v het committen aan doelen en richting;
 • Ervaring in het omgaan met IT-leveranciers;
 • Vermogen om zowel scherp op details te zijn, structuur aan te brengen (roadmaps/ planningen/ afhankelijkheden/ risico’s) als ook het zien van de hoofdlijnen en deze goed op te schrijven en te verwoorden (rapportages, afstemming met stakeholders);
 • Goede organisatiesensitiviteit;
 • Kennis van netbeheer (pré), van SAP ISU (ideaal);
 • Kennis van Assetmanagement processen (pré);
 • Engels (pré).