Utrecht
Senior
36 uur per week
Startdatum op 17 juli
Verlopen
191 Dagen geleden
Rijkswaterstaat

Functioneel Beheerder RUPS

Kennis van en ervaring met het programmeringsproces

Opdrachtomschrijving

Goede informatie en daarmee ook informatiesystemen zijn essentiële ingrediënten om Diensten en Bestuur van Rijkswaterstaat van goede programmeringsadviezen te kunnen voorzien. Het proces programmeren is sterk in ontwikkeling en een juiste informatievoorziening (IV) is hierbij dus essentieel. Jij bent de landelijk opererende spil die ervoor zorgt dat dit gebeurt. Als senior adviseur functioneel beheer programmering met taakveld 'ontwikkeling en ondersteuning informatievoorziening netwerkvraagformulering' ben je verantwoordelijk voor het formuleren van de behoefte in de IV en het optimaal laten functioneren van ICT-omgeving voor de integrale programmering bij alle 7 regio’s. Ontwikkeling en ondersteuning doe je vanuit de Corporate Dienst (CD) in nauwe samenwerking met de Informatiemanagers van de regionale dienstonderdelen, het optimaal laten functioneren van de ICT-omgeving realiseer je samen met de Dienst Centrale Informatievoorziening bij Rijkswaterstaat. Je vertaalt daartoe wensen in functionele specificaties en eisen voor het Rijkwaterstaat specifieke uniforme programmeersysteem (RUPS), stemt af met de functionele beheerders van de in de keten verbonden specifieke Rijkswaterstaat data- en informatiesystemen zoals Disk en Ivon en accepteert namens de gebruiker nieuwe of aangepaste functionaliteit. Daarnaast verzorg je het dataproces rondom RUPS. Dit houdt in dat je regelmatig overlegt met dataleveranciers bij GPO en key users over informatievoorziening in brede zin en over de functionaliteiten van de bij de programmering betrokken systemen in het bijzonder. We verwachten dat je meedenkt en ideeën aandraagt ter verbetering van de afstemming met de RWS-programmeur, de business- en ICT-architecten, de hoofden District en het RUPS gebruikersplatform. Je werkt nauw samen met de betreffende CIV-applicatiemanager, de voor dit domein verantwoordelijke informatiemanager en bundelt voor hem/haar de nieuw gewenste functionaliteit. Je coördineert uitbestede werkzaamheden, stuurt het RUPS-beheerteam aan en bent primair verantwoordelijk op tactisch en operationeel niveau voor gebruikersondersteuning en releasemanagement. Hoewel je dus een flinke en zware rol hebt t.a.v. het functioneel beheer van RUPS is je belangrijkste opdracht te zorgen dat de programmeurs steeds kunnen beschikken over de beste informatie die er is om hun werk goed te kunnen doen. En ook dat alle toeleveranciers van informatie deze zo efficiënt mogelijk beschikbaar kunnen stellen. En daardoor sluit de functionaliteit van RUPS naadloos aan op de wensen en eisen van de gebruikers. Vanuit je seniorrol werk je mee aan de ontwikkeling van de afdeling. Je bouwt een sterk netwerk op, coacht je collega’s, coördineert werkzaamheden in het team en neemt deel aan overleggen in de informatievoorzieningsketen. Voor applicatie-eigenaren, stakeholders en key-users ben je een volwaardige gesprekspartner, die de behoeftes en vragen vanuit de gebruikersorganisatie onderkent en vertaalt naar oplossingen.

Meest essentiële competenties

 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Uitstekende beheersing van onze taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Geeft op proactieve wijze adviezen aan klanten en gebruikers;
 • Goed in analyseren
 • Goed in plannen
 • Organisatorisch zeer sterk

Functie eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een hbo-diploma in de richting informatievoorziening of ICT.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met functioneel beheer
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met het programmeringsproces (assetmanage ment) en kunt dit vertalen in functionele eisen.

Toelichting programmeren:

 • Het beheren van onderhoud aan objecten;
 • Het uitzetten en verrijken van activiteiten (maatregelen) in de tijd;
 • Het oplossen/clusteren en beheren van de levenscyclus van maatregelen