Den Haag
Medior
40 uur per week
Startdatum op 10 juli
Verlopen
238 Dagen geleden
Gemeente Den Haag

Specialist (Virtuele) Werkplek

Te verrichten werkzaamheden

De gemeente zoekt per direct een ervaren engineer met een primaire verantwoordelijkheid voor het beheer van het Windows 10 image voor de (virtuele) werkplek met behulp van Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Ivanti en Citrix Desktop virtualisatie (VDI).

Verantwoordelijkheden

 • Beheren (samenstellen, aanpassen, testen en implementeren) van Windows 10 images voor de fysieke en virtuele werkplek met Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
 • Beheren van de User Environment Management omgeving met behulp van Ivanti Workspace Control en Microsoft GPO’s.
 • Adviseren, optimaliseren en troubleshooten bij image-problemen.
 • Communiceren met functioneel beheerders, wijzigingscoördinatoren en key users over de uitrol en werking van de werkplek.
 • Uitvoeren van en/of begeleiden van een technisch testplan.
 • Opstellen en uitvoeren van een transitie-/migratieaanpak.
 • Bijhouden van de benodigde (technische) beheerdocumentatie.

Functie eisen

 • Een HBO denk- en werkniveau.
 • Ervaring met technisch beheer binnen de IT-infrastructuur van een grote organisatie.
 • Je hebt ervaring met technisch complexe omgevingen in een zich snel ontwikkelende omgeving.
 • Bewezen kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het Microsoft AD, GPO en aanverwante Microsoftproducten voor de client.
 • Bewezen kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met het Microsoft System Center Configuration Manager (Current Branch).
 • Bewezen kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met Ivanti Workspace Control (Current Branch).
 • Kennis en ervaring met Citrix Virtual Desktop.
 • Kennis en ervaring met Microsoft Azure.
 • Kennis en ervaring met Microsoft App-V en User Environment Management.
 • Kennis en ervaring met het deployen van images op een VDI-omgeving.
 • Een goed beeld van de samenhang en afhankelijkheden van verschillende technische infrastructuur componenten en software (App-V, SCCM, Ivanti, Citrix, AD).
 • Ervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie (Pré).

Je beschikt over de volgende relevante certificeringen:

 • MCSA Windows
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • CWS-215: Citrix Virtual Apps and Desktops

Algemene kennis van, ervaring met:

 • Script automatisering met CMD en PowerShell.
 • (modules van Azure, Citrix, SCCM, AD)
 • Beheren en configureren Windows Updates via SCCM.
 • Windows 10, MS Office en browser Group Policies.
 • HP-werkstations en SFF-hardware (Bios, drivers).
 • Trend Micro Apex One (pré).
 • Azure Resource groups en Azure Automation (pré).
 • Jira en Topdesk voor het afhandelen van meldingen, wijzigingen, Epics en user stories (pré).
 • Citrix Netscaler en Storefront (pré)

Kenmerken van de afdeling 

Binnen de Gemeente Den Haag (Dienst bedrijfsvoering IT-B) wordt hard gewerkt aan vernieuwingen binnen het werkplekdomein, de gerelateerde infrastructuur en het beheer hiervan. De vernieuwingen vinden plaats op veel aspecten van het huidige producten- en dienstenportfolio en leiden onder andere tot een verdere invoering en ontwikkeling van tijd-, platform- en plaats-onafhankelijk werken, uitbreiding van het mobiele landschap en de services die worden ontsloten, de introductie van diverse nieuwe technologieën en meerdere voorziene transities.

Het team

De gemeente Den Haag heeft de ondersteuning van ICT voor de gemeente ondergebracht bij de Dienst bedrijfsvoering (DBV) afdeling IT-Basisdiensten. Teams End User Computing & Unified Endpoint Management richten zich op het vernieuwen, de veiligheid en beschikbaarheid van vaste en mobiele apparatuur voor ambtenaren en burgers. De dagelijkse uitvoering is in handen van circa achttien medewerkers onderverdeeld naar specialismen Werkplekbeheer (image), Mobile Application Management en Mobile Device Management.

Aanvullende informatie, Jij kunt/bent:

 • Zorgdragen voor planning, voortgang en kwaliteit van je werkzaamheden.
 • Een proactief persoon, die flexibel is en met ambitieuze tijdslijnen kan werken in een politieke organisatie met verschillende belangen en netwerken.
 • Zorgdragen voor het verkrijgen van goedkeuringen.
 • Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van ‘best practices’.
 • Een bijdrage leveren door kennisoverdracht te doen.

Competenties

 • Communicatief (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Plannen en organiseren
 • Verantwoordelijk
 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid