Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 17 juli
Verlopen
386 Dagen geleden
COA

SAP applicatiebeheerder

Op zoek naar een SAP applicatiebeheerder

Opdrachtomschrijving:

Wij zijn op zoek naar een SAP applicatiebeheerder waar jij je voornamelijk zal bezighouden met het uitvoeren van het applicatief beheer van SAP HR applicatie. Jij onderhoudt contacten met de gebruikersorganisatie en met externe leveranciers gericht op het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het beheer en de stabiliteit van de applicatie. Jij stelt gedetailleerde planningen op voor realiseren van onderhoud en softwarereleases in overleg met functioneel beheerder, gebruikersorganisatie, externe leverancier en de opdrachtgever. Ook ben jij verantwoordelijk voor het bewaken en evalueren van het onderhoudsproces van de applicatie en brengt verbeteringen daarin aan. Jij beheert en evalueert de functionele eisen en wensen voor SAP en ondersteunt bij het opstellen van functioneel ontwerpen en voert benodigde aanpassingen op het functioneel ontwerp door.

De volgende taken worden van jou verwacht:

 • Vertaalt gebruikerseisen en -wensen in functionele consequenties voor systeemfuncties in termen die door onderhoud-/software leveranciers kunnen worden uitgevoerd en toetst uitvoerbaarheid en beheersbaarheid van deze gebruikerswensen.
 • Voert testen van (wijzigingen op) de informatiesystemen uit en begeleidt (indien nodig) de gebruikersorganisatie met hun gebruikersacceptatietesten.
 • Houdt de ontwikkelingen op het vakgebied bij met betrekking tot de applicatie en standaard toepassingsprogrammatuur waarvoor de applicatiebeheerder verantwoordelijk is gesteld.
 • Verzorgt documentatie- en versiebeheer van standaard- en maatwerkapplicaties.
 • Draagt kennis over van de applicatie binnen de COA organisatie.
 • Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards m.b.t. informatiebeveiliging en architectuur van COA.
 • Het afhandelen van complexe storingen en problemen.
 • Fungeert als 2e lijns (ICT SD is 1e lijn) aanspreekpunt bij functionele storingen/incidenten, problemen en klachten
 • Analyseert de storingsmelding op de functionele werking, lost deze op of regelt de benodigde capaciteit en middelen om deze op te laten lossen.
 • Bewaakt het oplossingstraject en informeert opdrachtgever of Incident/Problem Management hierover.
 • Verzorgt rapportages over het gevolgde oplossingstraject en de gekozen oplossingen.

Eisen:

 • Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten.
 • Ervaring met SAP en dan specifiek de HR modules.
 • Ervaring met het coördineren van werkzaamheden en coachen van collega’s.
 • Ervaring met SAP en dan specifiek de HR modules.
 • Kennis van bij COA in gebruik zijnde relevante platforms, softwareproducten, programmeertalen, ontwerptechnieken, methodieken en standaards. (op het gebied van applicatiebeheer).
 • Kennis van projectmanagementmethodieken zoals Prince2/Agile.
 • Kennis van testmanagement methodieken zoals Tmap.
 • Kennis van relevante beheermethodieken (BiSL, ASL, ITIL).
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.