's-Gravenhage
Senior
40 uur per week
Startdatum op 3 juli
Verlopen
351 Dagen geleden
KOOP

PHP ontwikkelaar

Opdrachtomschrijving

Beheer en doorontwikkeling van Overheid.nl vanuit het bestaande Overheid.nl Drupal DevOps team in nauwe samenwerking met stakeholders, UX-designers en Front-end developers. Denk hierbij aan doorontwikkeling van bestaande en nieuwe functionaliteiten zoals personalisatie (informatie op maat), geo-search en attenderen en migratie naar een op Kubernetes gebaseerde cloud-omgeving. Daarnaast haal je je neus niet op voor onderhoud of applicatiebeheer taken en draag je mede-verantwoordelijkheid voor een betrouwbaar en robuust portaal met een hoge beschikbaarheid. Je streeft er naar elke sprint waarde toe te voegen en deze ook naar productie te releasen.

Gevraagde kwalificaties:

 • Technische ervaring:
  • PHP;
  • Object georiënteerde ontwikkeling van maatwerk modules;
  • HTML, CSS, Javascript/Javascript libraries, GIT, MySQL, Twig templating, SOLR, SRU, XML;
  • Ervaring met het opensource-contentmanagementsysteem en contentmanagement-framework Drupal is een pre;
  • Docker, Kubernetes en Helm;
 • Ervaring met versiebeheer, OTAP omgevingen, onderhouden van de codebase, CI/CD, DevOps;
 • Ervaring met SaFe/Agile/Scrum werkwijze;

Profiel eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als PHP Developer met object georiënteerd programmeren en hands-on ervaring in complexe projecten en kennisdomeinen.
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met een cloud-omgeving gebaseerd op Docker, Kubernetes en Helm.
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie) en up to date antivirussoftware t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden

Overige profiel wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis/ervaring heeft met gevraagde technische ervaring
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het uitvoeren van projecten binnen bestuurlijk complexe en multi-stakeholder omgevingen en projecten binnen een complex systeemlandschap met veel afhankelijkheden
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden, zowel in uitvraag als kwaliteitsraamwerk (toetsbaar in motivatiebrief/CV)
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met en/of passendheid binnen de organisatie van de opdrachtgever (toetsbaar in motivatiebrief/CV).

Competenties:

 • Het vervullen van een adviserende rol richting de KOOP Product Owner m.b.t. oplossingsrichting en eventuele alternatieven;
 • Bewaken/borgen van de technische en functionele belangen KOOP en Overheid.nl;
 • Je bent communicatief vaardig en hebt een goed analytisch vermogen;
 • Je kunt goed omgaan met deadlines en hebt een proactieve houding;

De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.