Assen
Senior
36 uur per week
6 months
Startdatum op 1 juli
Verlopen
395 Dagen geleden
DICTU

DevOps FME engineer

FME, GIS

Opdrachtomschrijving

Binnen het DICTU GIS cluster wordt er een uitvraag gedaan voor 1 FME ontwikkelaar met kennis van en ervaring met het toepassen van FME technologie. Als ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software op basis van door de product owner samen met het DevOps team geprioriteerde user stories en taken (zoals verbeteringsacties). Je ontwikkelt unit tests om je eigen werk te controleren. Je betrekt de functioneel beheerder en/of eindgebruiker bij het invullen van details. Je maakt goed gebruik van tools voor versiebeheer en softwarekwaliteitscontrole en registreert tijdig en zorgvuldig updates van de user stories en taken die je onderhanden hebt. Je houdt het team en de product owner goed op de hoogte van je werkzaamheden en eventuele belemmeringen om je taken tijd en goed uit te voeren.

Achtergrond opdracht

In Nederland is veel grond in gebruik als landbouwgrond. Bijvoorbeeld voor het telen van gewassen of als grasland voor de beweiding van vee. In de GIS applicaties wordt de inwinning, controles en beheer gedaan rondom subsidie aanvragen van (agrarische) ondernemers. Daarnaast werken we ook aan actuele maatschappelijke zaken/problemen als 5G antennes, aardbevingen Groningen, vogelgriep, visserijzaken en windmolens. Dit doen we o.a. door het maken van zgn GIS-viewers ter ondersteuning van de processen en het aanbieden van een online of on- premise, Enterprise GIS omgeving. De aanpak binnen het DICTU GIS Cluster is gebaseerd op Devops/Scrum waarbij door middel van sprints de gevraagde producten iedere drie weken worden opgeleverd door 4 DevOps teams. In de DevOps-teams zitten de disciplines: ontwikkelaars, beheerders, testers en operationeel beheerders. De gebruikte GIS technologie is grotendeels van ESRI en gedeeltelijk Open Source. Binnen het team waar de kandidaat wordt geplaatst, vinden beheer- en ontwikkelwerkzaamheden plaats aan een aantal GIS applicaties. Deze applicaties hebben betrekking op het beheer van alfanumerieke en geografische data van landbouwpercelen. De frontends van deze applicaties zijn gebouwd met behulp van de ESRI JavaScript API. De backend is gebouwd in Java (o.a. Spring Boot) en maakt gebruik ESRI tooling zoals ArcGis Workflow Manager en ArcGis Server. Daarnaast wordt gewerkt aan maatwerk ETL tooling op basis van FME & Python.

Functie eisen

  • HBO Informatica
  • >1 jaar ervaring in werken in een Scrum of DevOps team
  • FME 4 jaar
  • GIS 3 jaar
DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.