Diversiteit drijft innovatie

Waarom diversiteit zo belangrijk is voor het creatieve proces

Ondanks de enorme groei van de IT-sector in de afgelopen decennia, wordt momenteel slechts 22% van alle techbanen in Europa ingevuld door vrouwen. In Nederland zelfs nog lager dan het gemiddelde, namelijk maar 19%. Deze aantallen roepen niet alleen vragen op over gendergelijkheid, maar benadrukken ook de roep om diversiteit in de branche.

Wij laten zes vrouwelijke LINKIT-explorers uit Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika aan het woord. Zij vertellen over de obstakels en uitdagingen die zij hebben moeten overwinnen, waarom diversiteit zo belangrijk is om het potentieel van IT volledig te benutten en wat het maatschappelijk belang hiervan is.

diversity diversiteit

Stoffige typkamers

Waar vroeger vrouwen in de IT voornamelijk werkzaam waren in typekamers, zien we inmiddels steeds meer vrouwen terug in verschillende functies. Toch blijft het gemiddelde opvallend laag, mede omdat vrouwen zichzelf (nog steeds) meer moeten bewijzen dan mannen, vertelt Marina Hilliger (Jr. OutSystems Engineer). “Vrouwen moeten strijden tegen ouderwetse stereotypes, zoals het idee dat vrouwen per definitie niet geschikt zijn voor de IT. Ik ken helaas genoeg voorbeelden van vrouwen die het gevoel hebben harder te moeten werken om dezelfde erkenning als mannen te krijgen.”

Volgens Marieke Meelker (Squad Lead Functional Consultancy) heeft het ook te maken met het feit dat vrouwen niet als volwaardig partner worden gezien. “

“Ik ben meerdere keren gevraagd om voor iedereen koffie te halen of de notulen te maken, terwijl er in mijn rol en positie geen reden was om dit van mij te vragen. Als zelfverzekerde vrouw was ik niet bang om deze taken aan iemand anders te delegeren, maar door dat te doen kon ik overkomen als een lastig en niet als een teamspeler. Dingen die waarschijnlijk niet zouden zijn gezegd als het een man was die delegeerde. Waar een man (bijna) automatisch respect zou tonen aan een andere man, zou een vrouw moeten ‘vechten’ om hetzelfde respect te krijgen.”

Toch ligt het niet sec aan de IT-branche, stelt Vonnelize Haupt (Manager). Zij is van mening dat het voornamelijk met opvoeding te maken heeft. “Obstakels die vrouwen ervaren in de IT, komen voornamelijk voort uit vooroordelen, welke al vroeg in de jeugd worden meegegeven.”

Ik ben meerdere keren gevraagd om voor iedereen koffie te halen of de notulen te maken, terwijl er in mijn rol en positie geen reden was om dit van mij te vragen

Marieke Meelker (LINKIT, Nederland)

Belang van diversiteit

Toch is het ‘vechten’ voor diversiteit enorm belangrijk, stellen de zes vrouwen. Het opent deuren naar nieuwe oplossingen en een benadering vanuit andere invalshoeken. Anna Langelaar (Teamlead Marketing): “IT-oplossingen zijn bedoeld voor een diverse groep mensen. Het is dan ook logisch dat deze worden ontwikkeld door individuen met verschillende achtergronden en geslachten. Diversiteit heeft dus een positieve invloed op de gebruikerservaring.” Mirirai Mapanda (OutSystems Developer) sluit zich hierbij aan. “Diversiteit leidt tot een aanzienlijk breder aanbod van oplossingen, waardoor een veel grotere groep nóg beter kan worden bereikt.”

“Diversiteit leidt tot een aanzienlijk breder aanbod van oplossingen, waardoor een veel grotere groep nóg beter kan worden bereikt.”

Mirirai Mapanda (LINKITSYSTEMS, Zuid-Afrika)

Rol van LINKIT

Organisaties moeten zich dan ook niet laten leiden door vooroordelen, maar door expertise, zegt Laura Fidalgo (Sr. OutSystems Developer). “LINKIT richt zich op nieuw talent en op de beste mensen in hun vakgebied. Die visie is belangrijk voor mij, omdat ik hier niet wil werken omdat ik een vrouw ben, maar vanwege mijn kennis en kunde.” 

Anna en Marina knikken instemmend. “LINKIT is een voorbeeld voor veel organisaties over hoe om te gaan met verschillende nationaliteiten, religies en achtergronden. Iedereen ‘leeft’ voor deze waarden in plaats van er alleen over te praten”, zegt Marina. Voor Anna is het voornamelijk de passie die haar raakt. “In veel opzichten is LINKIT zeer divers. Het maakt niet uit of je een man, vrouw, non-binair of een andere vorm van divers bent. Waar het om gaat is passie, de bereidheid om te ontdekken en dat je een echte teamspeler bent.”

“LINKIT is een voorbeeld voor veel organisaties over hoe om te gaan met verschillende nationaliteiten, religies en geslachten.”

Marina Hilliger (LINKITSYSTEMS, Duitsland)

Innovatie dankzij vrouwen

Toch is, ondanks de lage percentages, het aandeel dat vrouwen leveren in de IT erg groot. Mirirai: “Vrouwen benaderen vraagstukken op een andere manier en hebben -feit- meer empathisch vermogen, waardoor er een andere synergie in een team ontstaat.” Marieke vult haar aan: “Vrouwen stellen zichzelf vragen als ‘waarom werken programma’s zoals ze werken?’ of ‘hoe werkt het proces achter de applicatie?’. Dit soort vragen wakkeren nieuwsgierigheid aan van een team, waardoor nieuwe ideeën ontstaan.” 

Volgens Anna zorgt diversiteit voor creatieve, innovatieve oplossingen. “Hoe diverser de groep is, hoe creatiever de oplossingen worden. Oplossingen die in een homogene groep nooit zouden zijn bedacht.” Laura voegt hieraan toe: “Een ander perspectief ís al innovatie -en dat bereik je door inclusiviteit. Wanneer we blijven hangen in onze eigen gedachtes, negeren we briljante geesten om ons heen en leveren we een eindproduct wat veel meer waarde zou hebben gehad als we gewoon naar elkaar hadden geluisterd.”

“Wanneer we blijven hangen in onze eigen gedachtes, negeren we briljante geesten om ons heen en leveren we een eindproduct wat veel meer waarde zou hebben gehad als we gewoon naar elkaar hadden geluisterd.”

Laura Fidalgo (LINKIT, Nederland)

Maatschappelijke betrokkenheid

In de ogen van alle vrouwen zijn oplossingen die worden ontwikkeld, gericht op de maatschappij. Daarom is het ook belangrijk dat de personen die hierachter zitten, een afspiegeling hiervan zijn. “Ik zie steeds meer vrouwen als softwareontwikkelaar, UI-developer, data-analist of projectmanager”, zegt Vonnelize. “Deze groei resulteert in gebruikersvriendelijkere oplossingen en een toename in de medewerkerstevredenheid.” Mirirai: “Diversiteit gaat veel verder dan gendergelijkheid. Het gaat om een synergetische samenwerking tussen verschillende culturen, achtergronden en opvoedingen. Iedereen wordt op dezelfde manier geboren en zou op dezelfde manier moeten worden gerespecteerd.”

Vonnelize sluit af met een sprekend voorbeeld. “Onlangs hebben we bij LINKIT een MVP-project afgerond voor een Zuid-Afrikaanse klant. Het team werkte grotendeels op afstand en het was één van de meest diverse teams die ik ooit heb meegemaakt: een Zuid-Afrikaanse vrouwelijke analist en UX-designer, een Nederlandse vrouw als UI-ontwerper en een ontwikkelteam bestaande uit drie dames en twee mannen. Dit was hét voorbeeld van hoe succesvol diversiteit kan zijn: het project is zonder problemen afgerond en de klant heeft inmiddels om uitbreiding van het team gevraagd.”

“Dit was hét voorbeeld van hoe succesvol diversiteit kan zijn: het project is zonder problemen afgerond en de klant heeft inmiddels om uitbreiding van het team gevraagd.”

Vonnelize Haupt (LINKITSYSTEMS, Zuid-Afrika)

Diversiteit, een woord met veel waarde binnen LINKIT. Wij zoeken explorers, mensen met een drive om te ontdekken en te ontplooien. En daar hoort geen geslacht, geaardheid of religie bij.

Weten welke mogelijkheden er liggen voor een nieuwe stap in jouw carrière? Word een explorer en ontdek al onze vacatures.

Vacatures