Vacature verlopen

Fullstack Java ontwikkelaar

Inspectie van het Onderwijs

40u per week 8 maanden + Reageer voor 09 december 16:00

Ervaring

Senior

Functie

Backend development

technologieën

Java

locatie

Utrecht

De IvhO zoekt een Fullstack Java ontwikkelaar voor het scrumteam Webportalen. Dit team beheert en ontwikkelt websites en klantportalen, zoals het Internet Schooldossier.


De IvhO zoekt een Fullstack Java ontwikkelaar voor het scrumteam Webportalen. Dit team beheert en ontwikkelt websites en klantportalen, zoals het Internet Schooldossie

Achtergrond:

De IvhO werkt aan vernieuwing van haar applicatielandschap. Het IV-landschap moet wendbaarder en betrouwbaarder worden zodat beter ingespeeld kan worden op de steeds sneller veranderende gebruikersbehoefte. In de organisatiecultuur, werkwijzes en het IV-landschap worden op dit moment aanpassingen gemaakt om aan die behoefte tegemoet te komen. Een onderdeel daarvan is het vervangen van onze websites en klantportalen. Voor het realiseren van deze doelstelling zoeken wij een Fullstack Java ontwikkelaar Voor alle onderstaande talen en frameworks geldt werkervaring minimaal 5 jaar.

Frontend:

 • Typescript, Javascript, jQuery, HTML, CSS (LESS/SASS).
 • Angular 2 , sterke voorkeur voor Angular 6 .
 • Zelfstandig een enterprise niveau front-end applicatie kunnen bouwen en testen.
 • Ruime ervaring met websites bouwen volgens toegankelijkheidsregels (WCAG2.1).
 • npm(NodeJS)

Backend:

 • Java 8
 • Spring Framework
 • Maven
 • Tomcat
 • Apache
 • Applicatie security --> frontend, backend en servers
 • Applicatie performance --> bekend met technieken op niveau frontend, backend en servers voor performance optimalisatie.
 • Testing: JUnit, Mockito, frontend testing.
 • Databases: Oracle Apex(4 en 5), MySQL
 • Webservices: REST(JSON) en SOAP(XML) en integratie in een Java spring boot applicatie.
 • Unix
 • HippoCMS, Geldt ook voor Headless versie/aanpak van (Hippo) cms.


Goede sociale vaardigheden:

In het team wordt veel gecommuniceerd en ook het geven van demo's wordt verwacht van de Fullstack Java ontwikkelaar. Kennisdeling met en verzorgen van workshops voor collega's. Het is van belang dat je je weg kan vinden op de afdeling en snel informatie kan ophalen bij de andere teams.


Werken in scrum team:

Scrum methodiek moet bekend zijn (certificaat gewenst). Ruime ervaring met Gitlab, Jira, Confluence. Omgaan met werkdruk en snel kunnen handelen bij voorkomende productieproblemen. Het team is verantwoordelijk voor meerdere kritieke productie-applicaties, ervaring met software-engineerschap in team met productieapplicaties is belangrijk. Bereid is, en ook daadwerkelijk gewerkt heeft in een team waar het gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de stories (denk hierbij ook aan het opstellen en implementeren van automatische tests en indien gewenst het uitvoeren van andere tests) voorop staat.


Snel het inspectiedomein eigen kunnen maken:

Meerdere applicaties zijn afhankelijk van een complex database landschap / webservice infrastructuur. De Fullstack Java ontwikkelaar wordt (mede) verantwoordelijk voor het bedenken van een nieuw te bouwen dynamisch beslismodel. Hiervoor dient er snel domeinkennis aanwezig te zijn voordat dit in code omgevormd kan worden.


Ervaring met CI/CD:

Bij voorkeur gitlab (YML files). Kennis vereist van deployment straten, buildservers (Windows) en linux applicatieservers. Verwacht wordt dat je op al deze OS'en je weg snel kan vinden, logging kan raadplegen en de meest voorkomende acties kan uitvoeren en fouten kan oplossen.


Data:

Van de Fullstack Java ontwikkelaar wordt verwacht dat deze grotendeels zelfstandig modellen bedenkt voor de meest efficënte en onderhoudbare manier van data opslaan, verwerken en weergeven. Ook de integratie met het CMS is belangrijk. Ideeën worden verwacht over CMS templates, data vormen en bijv. HTML transfer naar de frontend bijkomende security risico's.


Combinatie ontwikkelen en beheer:

Het team ontwikkelt een nieuwe applicatie met moderne technieken, maar heeft ook verscheidene oudere applicaties in beheer. De Fullstack Java ontwikkelaar dient deze snel eigen te kunnen maken en aan bij te dragen.Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.


Wat goed onderwijs is, bepaalt de inspectie niet zelf. Zij gaat uit van de wet en van breed gedeelde kenmerken over goed onderwijs. Wanneer kennis en opvattingen over goed onderwijs in de samenleving veranderen, wijzigt ook het toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar.


De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) voert haar toezicht uit vanuit drie kantoren verspreid over Nederland. Het hoogste orgaan van de Inspectie van het Onderwijs is het Management Team dat in Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs. Meer informatie staat op de website http://www.onderwijsinspectie.nl


De IvhO heeft een afdeling ICT, Contracten en Recordmanagement waarin zijn ondergebracht: - Functioneel Beheer - Informatie analyse - Architectuur - Servicelevelmanagement - Releasemanagement - Project- en programmamanagement - Accountmanagement - Technisch applicatiebeheer en ontwikkeling - Contractmanagement- Recordmanagement

 • Referentienummer
  0011475
 • Deadline
  Reageer voor 09 december 16:00
 • Aantal uur
  40u per week
 • Duur
  8 maanden +
 • Startdatum
  06 januari

of bekijk andere events van LINKIT

Bekijk events