Vacature verlopen

Solution Architect

DICTU

36u per week 3 maanden + Reageer voor 03 april 21:30

Ervaring

Lead

Functie

Architectuur

technologieën

Linux
Oracle
Weblogic

locatie

Assen

Heb jij ervaring met Linux, Oracle acces management en Weblogic?


Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. Het Ministerie van EZK heeft hiervoor een generieke dienst ontwikkeld en breed ingezet binnen het Ministerie van EZK. Deze dienst bevat functionaliteit voor het authenticeren van burgers en bedrijven met gebruik van federatieve inlogmiddelen zoals DigiD, eHerkenning en eIDAS. De ambitie en doelstelling is, om naast het Ministerie van EZK ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te bedienen. Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren heeft het Ministerie van EZK een programma ingericht waarin in opdracht van VWS samengewerkt wordt aan deze ambitie met VWS, EZK en BZK op o.a. bestuurlijk, organisatorisch en technisch vlak.Naast het realiseren van verbeterde functionaliteit en het door ontwikkelen van deze generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op deze generieke dienst via een generiek aansluitproces en een dienstenorganisatie.


Creëren en ontwerpen van solutions die aansluiten op de wensen en eisen van de opdrachtgever

Zorgdragen dat de solution in overeenstemming is met relevante onderdelen uit de enterprise architectuur

Zorgdragen voor goede afstemming en impact bepaling op het gebied van architectuur in relatie tot ketenpartners

Configureren van solutions om zodoende een passende oplossing te ontwikkelen

Opstellen van een gedetailleerd technisch ontwerp voor de solution

Adviseren en beantwoorden van technische vragen van (managers en medewerkers van) de opdrachtgever

Waarborgen van de inhoudelijke kwaliteit van de oplossing • Detailkennis en ervaring op het gebied van Identity- and Accessmanagement
 • Detailkennis en ervaring met Linux, Virtualisatie, Cloud en netwerk infrastructuur zaken
 • Detailkennis en ervaring met verschillende programmeertalenDetailkennis en ervaring met authenticatie en autorisatie protocollen
 • Detailkennis en ervaring met hoog beschikbare oplossingen en performance tuning hiervan
 • Ervaring met Oracle producten, zoals Oracle Access Management, Weblogic, Oracle API Gateway
 • Werkervaring als (Solution) architect, met brede kennis op het gebied van Architectuur (software, tools, modellen, methoden, etc)


DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.

 • Referentienummer
  0012777
 • Deadline
  Reageer voor 03 april 21:30
 • Aantal uur
  36u per week
 • Duur
  3 maanden +
 • Startdatum
  23 maart

of bekijk andere events van LINKIT

Bekijk events