Rotterdam & Goes
Senior
40 uur per week
Startdatum op 12 augustus
Verlopen
11 Dagen geleden
Stedin

Senior Programma manager

Voor de integratie tussen STEDIN en dochteronderneming DNWG zoekt men een programma manager

1) Voor wie is de vacature geschikt?

Personen die veel ervaring hebben met het opzetten en aansturen van integratie programma’s (business en IT).

2) Algemene omschrijving van de opdracht en de uitdaging/complexiteit die deze opdracht kenmerken:

De opdracht start met de overdracht van de het programma door de huidige Programmamanager. Wegens privé omstandigheden heeft hij besloten de opdracht terug te geven. Het programma is erop gericht de deelopdrachten in samenhang te besturen en de grote groep van stakeholders (tactisch / strategisch niveau) mee te nemen. Tijdens de migratie dient de operatie te blijven functioneren.

Integratie DNWG

In 2018 is het programma Samen Sterker gestart wat een deel van DNWG (Staven, Assetmanagement en Marktfacilitering) heeft geïntegreerd bij Stedin. De operations afdelingen zouden later volgen vanwege de samenwerking met Evides. Deze opdracht omvat het resterende deel van Samen Sterker en omvat de volgende gebieden:

 • De integratie van DNWG-operations (mensen, afdelingen en processen)
 • Het realiseren van de carve-out van de water-activiteiten richting Evides
 • Migreren van de data uit DNWG applicaties naar Stedin applicaties en het uitfaseren van alle overgebleven DNWG-applicaties.

Dit programma brengt grote veranderingen voor de operatie met zich mee, zoals:

 • Alle medewerkers van DNWG (operations) moeten gaan werken met de processen en systemen van Stedin
 • De DNWG-operations medewerkers gaan op in de Stedin organisatie
 • Alle data van de DNWG systemen moet gemigreerd worden naar Stedin systemen
 • DNWG-systemen moeten uitgefaseerd worden.

Programmamanager

Jij kunt hieraan bijdragen! Ben jij een kundige Programmamanager die de gehele transitie voor de operatie (+- 350 mdw verspreid over vijf ketens) overziet en aanstuurt? Die graag samenwerkt met een diversiteit aan stakeholders van zowel de ontvangende ketens als latende afdelingen? Die prima in staat is de business en IT te begeleiden in de verandering?

Onder transitie verstaan we de overgang de huidige afdelingen van DNWG met de huidige processen en systemen naar de nieuwe ketens /afdelingen, processen en systemen bij Stedin. Het programma heeft een aantal harde mijlpalen i.v.m. onderhoudbaarheid van applicaties. De verwachting is dat het programma door loopt tot 2026.

Je wordt onder andere verantwoordelijk voor:

 • Maken en realiseren van het programmaplan binnen tijd en budget
 • Inrichten van deelprojecten en het besturen van de samenhang hierop
  • Opstellen en uitvoeren van afdelingstransitie en implementatieplannen
  • Uitvoering van de IT-roadmap
  • Effecturen van de gemaakte keuzes in de samenwerking met Evides
 • Met stakeholders besluiten nemen en sturen op voortgang van het programma en de relaties met andere veranderingen binnen Stedin
 • Met stakeholders zorgen dat het programma prioriteit krijgt binnen het Stedin-portfolio
 • Het (laten) opstellen van een go live draaiboeken en het bewaken van de voortgang tijdens de transitieperiode
 • Het (laten) ontwikkelen van hulpmiddelen om de transitie te ondersteunen. Denk aan rapportages, signaallijsten
 • Zorgdragen dat de operatie van Stedin en DNWG in de tussentijds periode door blijft draaien in nauwe afstemming met de diverse stakeholders.
 • Het (laten)ondersteunen van teamleiders voor, tijdens en na go live en acteren tijdens de overgang op operationele vragen.
 • Communicatie van het programma inrichten
 • Periodieke rapportage naar stakeholders over voorgang, financiën en het tijdig voorleggen van te nemen besluiten.

3) Waarom is deze opdracht er? Wat is de noodzaak?

Stedin heeft DNWG in 2017 gekocht. Met name de stafafdelingen van DNWG zijn per 1-1-2022 geïntegreerd in de Stedin-organisatie. De operationele afdelingen en processen nog niet. Dit verschil in werkwijze zorgt inefficiëntie en extra kosten doordat een extra IT-landschap operationeel gehouden moet worden. Bij de aankoop van DNWG zijn bepaalde benefits bepaald. Om deze te halen en om voor Stedin een eenduidige werkwijze te hebben, is de laatste stap van integratie van DNWG essentieel.

4) Wat is de verwachte looptijd van de opdracht. Wat is de gevraagde fte?

Deze opdracht is gestart op 1-2-2023. De verwachte looptijd is tot 1-6-2026. De inzet is bepaald op 5 dagen per week. In de eerste maanden zal dit voornamelijk het opzetten zijn van het programma.

5) Wie vervult de rol van opdrachtgever en aan wie rapporteer je?

De opdrachtgever voor het programma is de COO van Stedin. Deze heeft de taak om de programmamanager aan te sturen gedelegeerd aan de directeur DNWG-operations a.i. Je rapporteert aan de nog op te richten stuurgroep van het programma en neemt deel aan het MT-DNWG.

6) Welke verwachtingen hebben wij van jou (rol, expertise, vaardigheden, etc.)? Over welke competenties, expertise of management drives moet je beschikken om succesvol te zijn in deze opdracht?

 • Ruime ervaring met het begeleiden van complexe transities in een Operations en IT omgeving
 • Ruime ervaring met het aansturen van programma’s
 • Resultaatgericht, pragmatisch, analytisch, kwaliteit gedreven
 • Heeft focus en is gericht op tijdig leveren van resultaten
 • Aantoonbaar in staat zijn om business processen in korte tijd eigen te maken
 • Organiseren van mensen & middelen
 • Ervaring met migratie van IT-systemen
 • In staat te communiceren op diverse organisatielagen: C-level, directeur, hoofd en teamleider

7) In welke omgeving ga je aan de slag (teamgenoten, stakeholders, solistisch, etc.)?

Je maakt deel uit van de afdeling Change Office. Deze afdeling levert met interne en externe medewerkers de competenties om samen met de business veranderingen te realiseren. Daarnaast zul je actief samenwerken met MT-Operations van Stedin, MT DNWG-Operations en de Stuurgroep Integratie DNWG. De locatie is Goes of Rotterdam.

Stakeholders zijn: Directeuren, Managers, hoofden en teamleiders van diverse uitvoeringsafdelingen van de ketens Instandhouding, Consument, Zakelijk Complex en Zakelijk Project.