Den Haag
Senior
36 uur per week
4 months
Startdatum op 14 augustus
Verlopen
11 Dagen geleden
Logius

DevOps Engineer .Net

Wij zijn op zoek naar een DevOps Engineer .Net met kennis en ervaring van MSSQL, XML, XSLT, Schematron, RESTful services, Web services (SOAP), Kubernetes, OpenShift, Harbor, GIT en Docker.

Opdachtbeschrijving

KOOP heeft de afgelopen jaren diverse generieke services ontwikkeld die een centrale rol vervullen binnen de KOOP enterprise architectuur. Voor alle Agile Release Trains binnen KOOP die diensten ontwikkelen en beheren, ontzorgen deze generieke services de DevOps teams door:

 • Business processen die noodzakelijk zijn in meerdere waardestromen te standaardiseren en te leveren (hergebruik)
 • Algemeen vastgestelde principes te borgen op het vlak van architectuur, software ontwikkeling en beheer, content (content driven architecture), identity and access management, compliancy en security.

Tegelijk met de elders in dit profiel genoemde producten vindt op dit moment een migratie plaats van de producten en diensten naar een nieuwe hosting infrastructuur op het Standaard Platform van Logius.

De generieke services zijn hoofdzakelijk gebouwd met verschillende versies van .NET en MSSQL; ervaring met deze talen is vereist. Content is vastgelegd in XML, dus kennis van XML en aanverwante talen als XSLT en Schematron zijn een must. De applicaties maken gebruik van RESTful services en Web services (SOAP) voor de uitwisseling van gegevens. Ten slotte vragen we kennis van Kubernetes, OpenShift, Harbor, GIT en Docker.

De developers die hier worden uitgevraagd zullen verantwoordelijk zijn voor het applicatiebeheer en de doorontwikkeling van alle genoemde generieke services en voor de ontwikkeling van mogelijke nieuwe platformdiensten, mocht die behoefte ontstaan.

Achtergrond opdracht

Het team Generieke Services ontwikkelt en beheert onder meer de volgende applicaties:

Centrale Autorisatie Mechanisme

Het Centrale Autorisatie Mechanisme (CAM) is een door KOOP zelf ontwikkelde single sign-on oplossing. Hiermee kunnen eindgebruikers inloggen in de aangesloten applicaties en wisselen tussen verschillende toepassingen, zonder steeds op nieuw te hoeven inloggen. Voor het authentiseren van gebruikers wordt gebruik gemaakt van externe authenticatie providers in de vorm van DigiD en Active Directory.

Publicatie Platform

Het Publicatie Platform (PUP) is een service die de verschillende processtappen die nodig zijn om de veelheid aan documenten en documentsoorten van verschillende opdrachtgevers te publiceren op de diverse portalen, overneemt en standaardiseert. PUP ontvangt dus van aangesloten applicaties opdrachten om documenten te publiceren naar verschillende doelen, zodat deze documenten op diverse portals beschikbaar en doorzoekbaar zijn en fungeert dus als centrale publicatie-engine binnen het KOOP systeem-landschap.

ConfiguratieService

Met de configuratieservice kunnen blauwdrukken geconfigureerd worden voor alle verschillende documenttypen die door onze publicatieketen stromen. Deze blauwdruk of masterconfiguratie bevat alle informatie die overige systemen binnen de publicatieketen nodig hebben voor verwerking.

Diverse kleinere services die stappen in de publicatieketen ondersteunen en standaardiseren:

-LogoService

Met de logoservice kunnen aangesloten applicaties logo’s opvragen voor bevoegd gezagen. Ieder gevoegd gezag heeft zijn eigen publicatieblad waarop het logo van de organisatie wordt afgebeeld.

Functie eisen

 • Diepgaande kennis van .Net en MSSQL
 • Kennis van XML en aanverwante talen als XSLT en Schematron
 • Kennis van RESTful services en Web services (SOAP)
 • Kennis van Kubernetes, OpenShift, Harbor, GIT en Docker
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-) laptop met minimaal 16 GB aan werkgeheugen en een bijgewerkte Windows installatie. Beveiligd met toegangswachtwoord, versleutelde harde schijf (encryptie) en up to date antivirussoftware t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
 • Minimaal HBO werk-en denkniveau
 • 1 jaar ervaring in het het domein van publicatie van wet- en regelgeving
 • Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Ervaring met het werken in een Agile DevOps team
 • Je bent in het bezit van functie-gerelateerde SAFe certificering of bent bereid deze op korte termijn te behalen
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.