Den Haag
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 1 augustus
Verlopen
23 Dagen geleden
COA

Azure Architect

Op zoek naar een Azure Architect met kennis en ervaring met TOGAF, NORA en Azure Infrastructure

Algemeen:

Infrastructuur maakt binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deel uit van de Afdeling ICT. De afdeling Infrastructuur richt zich op het inrichten, onderhouden, beheren en exploiteren van de ICT-infrastructuur ten behoeve van het COA. Binnen de afdeling Infrastructuur zijn 4 sub-teams:

 1. Exploitatie
 2. Netwerkbeheer en Telefonie
 3. ICT vervangingsprojecten
 4. Generiek Applicatie Beheer

Sub-team Exploitatie levert onder meer ondersteuning en faciliteiten bij de ontwikkeling van maatwerk-informatiesystemen en/of de selectie van standaardpakketten. Sub-team Netwerk/Telefonie levert onder meer ondersteuning en faciliteiten bij de ontwikkeling van Netwerkstructuren en ontsluitingsmogelijkheden van de informatie. Sub-team ICT vervangingsprojecten realiseert samen met en voor de sub-teams Exploitatie en Netwerkbeheer projecten. sub-team Generiek Applicatie Beheer levert ondersteuning op het gebied van de generiek applicaties (Citrix, Office, Adobe enz.)

Probleem en vraagstelling

Vanuit sub-team ICT vervangingsprojecten lopen kleinere en grotere projecten samen binnen een Cloud Transitie Programma. In verband met doorgroei hebben wij spoedig invulling nodig om de continuïteit van essentiële projecten niet in gevaar te brengen. Door middel van deze uitvraag willen wij een Azure Architect met een echte expertise op gebied van Azure ontwerp en implementatie. Dit ten behoeve van toekomstige PaaS en IaaS projecten en implementaties.

Risico’s

 • Azure Cloud koppeling is succesvol getest, echter nog geen SaaS, PaaS en/of IaaS diensten getest noch ingericht. Momenteel zit het project nog in de design fase.
 • Requirements noch design staan niet vast en worden d.m.v. toepassen Scrum/Agile principes gedefinieerd.

Taken

 • Ontwerpen van een Azure fundament (landingzones, netwerk architectuur, etc). Op basis hiervan kunnen nieuwe Azure services ingericht worden.
 • Opstellen van projectstart-architecturen en High Level Designs en/of beoordeelt deze.

Functie eisen

 • HBO werk en denkniveau
 • 5 – 10 jaar aantoonbare ervaring (ontwerp en implementatie) met Azure Infrastructure

Wensen

 • Ruime kennis van en ervaring met het praktisch toepassen van architectuurraamwerken waaronder TOGAF en NORA
 • Ervaring met security- en privacyaspecten in het architectuurdomein
 • Goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.