Den Haag
Senior
36 uur per week
6 months
Startdatum op 1 juli
Verlopen
36 Dagen geleden
Logius

DevOps Engineer

Wij zijn op zoek naar een DevOps Engineer met kennis en ervaring van Java Spring Boot, PostgreSQL, HTML, CSS, Kubernetes en Docker.

Opdrachtbeschrijving

De DevOps Engineer vervult de rol van duizendpoot met een sterke technische achtergrond, met name operationeel en infrastructuur is waar jouw ervaring ligt en je hebt passie voor automatisering. Daarnaast beschik je over uitstekende sociale vaardigheden en werk je graag zelfstandig, maar ook samen met andere specialisten, om tot oplossingen voor IT-problemen te komen. Wegens de complexiteit van het product is het essentieel de samenwerking op te zoeken. In het team is het noodzakelijk om een brug te vormen tussen ontwikkeling en operatie.

Softwareontwikkeling is voor een gedeelte extern belegd. Voor de nieuwe voorziening is het noodzakelijk dat kleine wijzigingen door het team zelf worden doorgevoerd. Er wordt agile ontwikkeld middels de SCRUM methodiek. Inherent hieraan zijn er de nodige overleggen met architecten en ontwikkelaars waar je vanuit de opdrachtgever onderdeel van uitmaakt. Jouw visie en mening op het vlak van infrastructuur, operatie en inbeheername van het uiteindelijke product is hierbij gewenst, om zodoende tijdig bij te sturen waar nodig.

De taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:

 • Technisch en functioneel beheren van de voorzieningen vallend onder BSNk.
 • Uitvoeren van (kleine) wijzigingen in de voorzieningen.
 • Vertegenwoordigen van de beheerorganisatie bij infrastructuur-architectuur om samen tot de juiste VPC (virtual private cloud) omgevingen te komen.
 • Vertegenwoordigen van de beheerorganisatie tijdens overleggen met ontwikkeling en architectuur.
 • Beheren van RHEL (6 en 7) dit moet worden aangepast naar 8 VM’s in enkele tientallen VPCs. De VPC’s zijn opgebouwd in verschillende lagen met daarin gescheiden functies (proxy servers, applicatie- en databaseservers).
 • Ontwerpen, inrichten en beheren van monitoring en alerting op vlak van OS en applicatie/voorziening.
 • Uitvoeren van installatie en configuratie van de tussentijdse en definitieve BSN-koppelregister PP opleveringen.
 • Regels opstellen om het benodigde inter en intra-VPC netwerkverkeer in firewalls te laten openen.
 • Nauw samenwerken met ontwikkeling, technisch- en ketenbeheer om eventuele installatie en/of configuratie bevindingen spoedig op te lossen om vertraging te voorkomen, waarbij bevindingen met name door omgevingsverschillen tussen eerder gedane tests door kunnen zijn gekomen.
 • Het beoordelen van de installatie package.
 • Adviseren over verbeteringen in de infrastructuur vanuit het perspectief van de beheerorganisatie, ideeën die doorgang vinden van begin tot eind al dan niet zelf implementeren.
 • Nauw samenwerken met testers die na jouw installatiewerkzaamheden aan de slag gaan met de applicatie/voorziening, samen zorg je ervoor dat de testen doorgang kunnen vinden en los je bevindingen die aan jou zijn toegekend op.

Achtergrond opdracht

De voorziening wordt ontwikkeld in opdracht van BZK door Programma Wettelijke vertegenwoordiging. Dit programma is een aparte eenheid binnen Logius. Wat ons kenmerkt is de prettige werksfeer en een gezamenlijk streven naar een goed resultaat. Er is veel contact met externe stakeholders. Er is veel dynamiek waarin ieder zijn weg en taak zelf gestalte kan geven en daarbij flexibel om te gaan met externe invloeden en wisselende omstandigheden. Je moet zelf zorgen dat je je weg weet in de applicatie, maar hebt nog wel (beperkt) toegang tot de engineers die de applicatie gebouwd hebben. Verder bestaat het team uit een architect, functioneel beheerder en product owner die al langer dan een jaar betrokken zijn.

Functie eisen

 • 3 jaar HBO werk- en denk niveau
 • 2 jaar kennis en ervaring van Java Spring Boot, PostgreSQL, HTML en CSS.
 • 2 jaar kennis en ervaring van Kubernetes en Docker-omgevingen en het uitvoeren van basisconfiguraties binnen deze omgevingen.

Kennis van en ervaring met:

 • Java Spring Boot
 • PostgreSQL
 • HTML
 • CSS
 • Kubernetes en Docker
 • API protocollen en implementatie van OIDC en SAML (SAML is nice to have)
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.