Amsterdam
Senior
36 uur per week
5 months
Startdatum op 1 augustus
Verlopen
37 Dagen geleden
Gemeente Amsterdam

Datamanager

Wij zijn op zoek naar een Datamanager met o.a. kennis en ervaring van datamanagement, data stewardship en met Microsoft Azure producten zoals Perview.

Opdrachtomschrijving

Het doel van deze opdracht is om de data stewardship binnen onze directie te verbeteren, en wel op de volgende manieren:

Data Governance versterken

 • De bestaande data governance structuur en beleidslijnen evalueren en verbeteringen voorstellen.
 • Er zal worden samengewerkt met de interne teams om het data governance raamwerk te implementeren en te waarborgen dat deze effectief wordt nageleefd.

Datakwaliteit verbeteren

 • De data specialist zal een diepgaande analyse uitvoeren van de huidige datakwaliteit binnen de directie.
 • Aanbevelingen doen voor het verbeteren van de datakwaliteit en het opstellen van procedures om datakwaliteit te waarborgen.
 • Implementatie van datakwaliteitscontroles en monitoringssystemen.

Data Definities standariseren, dataclassificatie en beveiliging

 • Definieer duidelijke data definities voor de belangrijkste gegevensobjecten en -entiteiten binnen de directie.
 • Opzetten en onderhouden van een gedetailleerde gegevenscatalogus, inclusief metadata, data-eigenaarschap en toegangsrechten.
 • Zorgen voor overzichtelijkheid en toegankelijkheid van gegevensbronnen voor relevante belanghebbenden.
 • Zorg voor consistent gebruik van data definities in alle afdelingen en systemen binnen P&O.
 • Classificeren van gegevens op basis van gevoeligheid en het implementeren van beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met privacyregelgeving.
 • Monitoren van gegevenstoegang en rechten om gegevensbeveiliging te waarborgen.

Werkzaamheden

Gedurende de duur van de opdracht zal de datamanager de volgende taken uitvoeren:

 • Grondige analyse van de huidige data governance structuur en beleidslijnen.
 • Ontwikkeling van verbeteringsvoorstellen voor data governance en goedkeuring door het Datateam P&O.
 • Implementatie van data governance wijzigingen in samenwerking met andere datateams.
 • Analyse van de huidige datakwaliteit, identificeren van problemen en aanbevelingen voor verbeteringen.
 • Ontwikkeling en implementatie van datakwaliteitscontroles en monitoringssystemen.
 • Creatie van duidelijke data definities voor relevante gegevensobjecten en -entiteiten.
 • Zorgen voor het consistent gebruik van data definities in alle afdelingen en systemen binnen P&O.

De opdrachtgever(s)

Personeel en Organisatieadvies is een adviserende, dienstverlenende en uitvoerende organisatie. Zij helpt medewerkers en managers om de best mogelijke resultaten te bereiken en complexe maatschappelijke opgaven te realiseren.

Personeel en Organisatieadvies voert personeels- en HR-taken deskundig en efficiënt uit voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam. Daarnaast levert zij ondersteuning op het gebied van organisatieontwikkeling, P&O-advies en strategisch personeelsbeleid.

De data scientist werkt binnen het team Data en Control van de Afdeling BIO.

Eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring van datamodellering, databeheer en datakwaliteitsframeworks.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in datamanagement en data stewardship.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring Microsoft Azure producten zoals Perview.

Wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevens privacy.
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met P&O-gegevens en -systemen.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Inventiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht