Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 juli
Verlopen
38 Dagen geleden
COA

Vulnerability engineer

Op zoek naar een Vulnerability Engineer

Opdrachtomschrijving:

De afdeling Security Operations is op zoek naar een professional die de aantallen kwetsbaarheden omlaag gaat brengen, oa door middel van analyse en hier borging op kan toepassen.

Werkzaamheden:

 • Planmatig de aantallen onder controle brengen
 • Het maken, bijhouden en periodiek delen aan diverse stakeholders van een planning gericht op het aanpakken van de huidige achterstand.
 • Afstemmen van planning met diverse belanghebbende (MT ICT, CISO, Strat. Adviseur Cybersecurity) om tot een acceptabel tempo te komen van het verhelpen van de kwetsbaarheden.
 • Systematisch terugbrengen van het aantal kwetsbaarheden; tevens ook bepalen met stakeholders wat acceptabele grenzen van aantallen zijn.
 • Sturing om aandacht/focus te behouden en resultaten te bereiken.
 • Het aanvragen, toelichten en afspreken van benodigde resources en commitment van desbetreffende (adjunct) teamhoofd(en).
 • Inhoudelijke sturing en najagen van applicatie- functioneel- en technisch beheerders op het verhelpen en bewaken van doorlooptijden en gemaakte afspraken.
 • De oplossende partij tijdelijk ondersteunen (meewerken) in het begrijpen van de kwetsbaarheden en het bedenken van de oplossing.
 • Scherp zijn op vertraging en escaleren wanneer versnelling nodig is om gestelde doelen te behalen.

Eisen:

 • HBO/HBO+ niveau; Specifieke vaardigheden
 • Goed analytisch vermogen
 • Kennis van diverse aanvalsmethodieken;
 • Kennis van logging en logmechanismen;
 • Kennis van netwerktechnologie (TCP/IP, routers/switches/proxies/firewalls);
 • Kennis van cloudtechnologie;
 • Kennis van besturingssystemen (Windows, Linux) op beheerdersniveau;
 • Kennis van security-tooling zoals SIEM en EDR;
 • Kennis van scriptingtalen zoals PowerShell en/of Python.
 • Kennis en ervaring met vulnerability tooling (Nessus)
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.