Eindhoven
Senior
24 uur per week
Startdatum op 24 juni
Verlopen
47 Dagen geleden

Implementatiemanager

Minimaal 5 jaar ervaring in de rol van projectleider in proces- en zaakgerichte projecten binnen de IV

De gemeente Eindhoven is op zoek naar een Implementatiebegeleider Generieke Informatie Voorziening Eindhoven

Het Programma Generieke IV Eindhoven

De gemeente Eindhoven is een Programma ‘Generieke Informatie Voorziening Eindhoven’(GIVE) gestart om de ambities uit de i-Visie en -Strategie te realiseren. We moeten binnen onze organisatie op een andere manier omgaan met het verzamelen, verwerken, opslaan en delen van informatie. Daar waar we nu vaak als individuele sectoren antwoorden proberen te vinden op informatievraagstukken, willen we richting een generieke aanpak waar iedereen van profiteert. Met deze aanpak zorgen we voor een eenduidige goede dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers in de stad. We creëren meer grip op (het beveiligen van) gegevens, het beschermen van privacy en het goed gebruiken van data voor beleid en uitvoering. Dit programma bestaat uit drie verschillende projecten: digitaal zaakgericht werken (DZW), digitaal samenwerken (DSW) en data gedreven werken DGW).

Jouw taken

 • Coördineren bij de ontwikkeling van een werkwijze voor de implementatie-/veranderbegeleiding bij de ingebruikname (adoptie & gebruik) van de generieke voorzieningen binnen de sectoren van de Gemeente Eindhoven;
 • Opstellen van een Plan voor implementatie-veranderbegeleiding; de implementatiebegeleider vervult hierbij de rol als trekker/projectleider (van een deels nog te vormen team);
 • Je maakt deel uit van het programmamanagementteam GIVE, bestaande uit de programmamanager, enterprise architect, projectleiders digitaal zaakgericht werken, digitaal samenwerken én datagedreven werken;
 • De implementatiebegeleider legt verantwoording af aan de programmamanager en levert maandelijks een voortgangsrapportage;
 • De implementatiebegeleider acteert in de uitvoering als een meewerkend voorman/ voorvrouw en levert inhoudelijke proces- en veranderdeskundigheid op onder andere de volgende terreinen:
 1. Faciliteren van werksessies met vertegenwoordigers uit ketens en processen;
 2. Identificeren en in kaart brengen van verbeterpunten op het gebied van inrichting, sturing en informatiebeheer
 3. Ontwikkelen van een toolkit waar de gemeente Eindhoven op termijn zelfstandig in staat is om dit soort trajecten uit te voeren;
 4. Voorbereiden van adviezen aan de stuurgroep, over proces/ketenplaat, kaders, informatiebeheer, businesscase en vervolg, ten behoeve van besluitvorming.
 5. Begeleiden van de verandering in de domeinen en hun ketens en het gebruik en toepassen van de principes in de eigen afdelingen en teams.

Dit breng je mee

 • Minimaal 5 jaar ervaring in de rol van projectleider in proces- en zaakgerichte projecten binnen de IV;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als procesadviseur bij verandertrajecten in overheidsorganisaties;
 • Ervaring met Agile/SCRUM methodiek;
 • Ervaren met de complexiteit die keten- en processamenwerking en digitalisering binnen overheid met zich meebrengt (samenspel politiek/bestuur/processen/systemen/mensen);
 • Aantoonbare ervaring met dit vraagstuk bij meerdere opdrachten voor verschillende middelgrote grote gemeenten;
 • Ervaring als projectleider in domein van procesinrichting en procesoptimalisatie (LEAN).

Gunningscriteria

 • Minimaal ervaring binnen een van de G6 gemeenten en bij Gemeente Eindhoven is een pré;
 • Ervaring met verandermanagement; kennis van Prosci is een pré;
 • Kennis van en praktijkervaring in de ontwikkeling en principes van de Common Ground beweging;
 • Kennis en ervaring met de principes en producten van de GEMMA en de toepassing ervan in de praktijk;
 • Ervaren met zaakgericht werken en het ontwikkelen van dienstverlening/ kanaal-concepten naar burgers en bedrijven.