Den Haag
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 1 juli
Verlopen
18 Dagen geleden
Nederlandse Emissieautoriteit

Informatiebeheerder Emissiehandel

Wij zijn op zoek naar iemand die al ervaring heeft met het systeem van emissiehandel, toewijzing en CO2 heffing.

Opdrachtbeschrijving:

Binnen de uitvoering van het systeem van emissiehandel en CO2 heffing zijn bedrijven verplicht om informatie aan te leveren aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) in door de Europese Commissie voorgeschreven Excel documenten en nationale templates in het Emissie Handel Portaal (EHP). Om data uit deze Excel documenten en EHP te aggregeren, te controleren en te rapporteren zijn een aantal tools onder MS-Office ontwikkeld. Met deze tools kan de data ontsloten worden, kan de aan de EU-verplichte rapportage plaatsvinden en kan de NEa zijn taken uitvoeren om de aanvragen te beoordelen en toezicht uit te voeren.

Achtergrond opdracht:

Binnen de NEa maken we binnen de afdeling Emissiehandel gebruik van verschillende Office tools ter ondersteuning van onze werkzaamheden. We zijn op zoek naar iemand die ons op flexibele basis kan ondersteunen in het onderhoud van de ontwikkelde tools, en het ontwikkelen van nieuwe tools in de toekomst. Het resultaat van de opdracht bestaat uit goed functionerende en onderhouden tools die kunnen worden gebruikt op basis van de standaardapplicaties MS-Excel en MS-Acces. Bij de NEa is niet de benodigde kennis en tijd beschikbaar om het onderhoud, het door ontwikkelen en het ontwikkelen van aanvullende tools uit te voeren.

Functie eisen:

  • Kennis van ontwikkelen van tools in Excel en Acces. Ontwikkelen van import definities om informatie uit EHP te kunnen gebruiken. Ontwikkelen van macro's in Excel; en Acces om de gewenste output aan te kunnen leveren. Ook is het van belang om te kunnen analyseren welke input in Excel formats en EHP beschikbaar is en daar op in te spelen.
  • Naast ontwikkelen moet er ook kennis zijn van beheren en onderhoud van de al bestaande MS Tools. En deze ook kunnen uitbreiden. Beheer uitvoeren op de bestaande tools GEM, TDR, TAGS, TAV en HT. Inventariseren welke output de tools moeten leveren (rapportage en checks).
  • De mogelijkheid hebben om snel in oplossingen mee te denken als er incidenten zijn, Daarnaast over voldoende kennen te beschikken zodat incidenten met de bestaande tools opgeloste kunnen worden. Dit vereist flexibiliteit van inzet.
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het programmeren in MS Tools. Kennis hebben van het EHP en de templates die worden voorgeschreven door de Europese Commissie. Kennis hebben van het systeem van Emissiehandel om de wensen voor oplossingen in context te kunnen begrijpen.
  • Kennis van de systematiek van CO2 emissiehandel, het toewijzen van gratis CO2-emissierechten en CO2 heffing is een pré.

Bijzonderheden:

Dit zijn een complex systemen waarbij de inwerkperiode relatief lang duurt. Om deze reden wil ik een kandidaat slechts 1 keer te hoeven inwerken. Ik verwacht geen dienstreizen. Maar mocht het noodzakelijk zijn om toch te overleggen met andere Competent Authorities, dan zal dat in het buitenland zijn.