Rotterdam Blaak
Senior
40 uur per week
Startdatum op 1 juli
Verlopen
19 Dagen geleden
Stedin

Data management – Projectleider

STEDIN is opzoek naar een senior Project manager met ervaring op het gebied van datamanagement

Opdracht:

Als onderdeel van het programma Eerder beginnen / werkstroom Transparantie:

Projectleider BI / datamanagement:

 • voor de datakwaliteit, ontsluiting, transformatie en oplevering van informatie
 • voor de buitenwereld van Stedin, zoals gemeenten, zakelijke klanten, particuliere klanten, ACM, EZK en de Tweede Kamer
 • via zeer diverse kanalen, waaronder websites, portals en rapportages van Stedin en van de gezamenlijke netbeheerders, klantcontact, stakeholdermanagers

Vanwege de hierboven beschreven aard van de opdracht en het grote aantal intern en extern betrokkenen is dit een complexe klus met een hoog afbreukrisico, die ervaring en tempo vereist.

Meer informatie:

Het tempo van de energietransitie vraagt om veel sterkere versnelling van de netinvesteringen dan de netbeheerders aankunnen. Het net zal daardoor de komende jaren grotendeels ’verstopt’ zijn (netcongestie), met o.a. als gevolg dat klanten voor hun uitbreidings- of verduurzamingsplannen op wachtlijsten terecht komen. Dit heeft niet allen voor individuele klanten grote gevolgen, maar ook op landelijk niveau beïnvloedt netcongestie de klimaatambities, de economische groei en de woningbouw.

E.e.a. heeft tot gevolg dat Stedin ‘onder een vergrootglas komt’. We moeten onze klanten, stakeholders en politiek veel beter meenemen in de congestiesituatie, de knelpunten, de oplossingen, de prioritering, de planning en het handelingsperspectief. Dat is het doel van de werkstroom Transparantie.

Binnen de werkstroom Transparantie maken we onderscheid in:

 • Informatiebehoefte inventariseren en monitoren
 • Informatieproducten realiseren
 • Regie op publicatie, communicatie en kanalen

We zoeken een projectleider die zich primair zal richten op het tweede onderdeel: informatieproducten realiseren. Het gaat daarbij om het initieel en periodiek (laten) maken & opleveren van de afgesproken informatieproducten. De scope betreft het geheel aan benodigde:

 • datakwaliteitsverbeteringen,
 • data-ontsluiting van een veelheid aan bronnen (waaronder handmatige),
 • de daarbij benodigde automatisering,
 • de security- en juridische aspecten,
 • de benodigde data governance- en procesafspraken,
 • intern, en met relevante externe partijen zoals EDSN, NBNL

Er wordt al veel informatie gedeeld. Op onze eigen websites/portals, op gezamenlijke websites met de andere netbeheerders, door key accountmanagers in gesprekken, door callcenter medewerkers. Er zijn ook al veel interne en externe mensen hard aan het werk met informatievragen beantwoorden en verbeteracties doorvoeren. De werkstroom Transparantie brengt hier structuur in. Dat betekent niet per se alles in scope brengen, maar wél zorgen voor samenhang en overzicht. Dat betekent ook: heel veel interne samenwerking.

Wat verwachten wij:

Ervaring met grote datamanagement en/of BI-projecten in een corporate omgeving. We zoeken iemand die vanuit ervaring weet wat er nodig is om een dergelijk grote opdracht tot een succes te brengen. Iemand die vanuit ervaring weet waar de risico’s / potentiële misverstanden ‘verstopt’ zitten en hoe die te mitigeren zijn. Relevante ervaring binnen Stedin is een grote pré. Ervaring met SAFe is een pré. Persoonlijke kenmerken: luistervaardig, organisatie-sensitief, stevig, positief. Belangrijk: hoog tempo, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, pragmatiek, daadkracht, volharden, gunfactor. M.a.w.: een doener, afmaker.

Veel data-ontsluiting vindt al plaats in lijnafdelingen. Automatiseringsopdrachten (features) worden uitgevoerd door de Stedin IT-organisatie. De PL krijgt m.a.w. geen eigen uitvoeringsteam, maar zal in samenwerking met deze afdelingen en mensen succesvol moeten laten zijn.

Wat ga je doen:

 • PvA voor het deel ‘Informatieproducten realiseren’, ingepast in het overall programmaplan voor de werkstroom Transparantie
 • Planning, monitoring & voortgangsrapportage
 • Overzicht en inzicht van alle acties binnen eigen scope of elders in scope waar relevant
 • Coördinatie van de totstandkoming van:
  • Samenhangend logisch datamodel, definities
  • Data-ontsluitingsprocessen / dataflows
  • Geborgde afspraken over eigenaarschap, datagovernance en periodieke aanlevering
  • Initiëren en coördineren van verbeteracties op het gebied van
   • Datakwaliteit
   • Automatisering (features)
   • Processen