Senior
40 uur per week
Startdatum op 1 juli
Verlopen
19 Dagen geleden
Vrije Universiteit Amsterdam

Directeur bedrijfsvoering FG en FBSV

Opdrachtomschrijving:

De directeur bedrijfsvoering geeft richting aan een effectieve en effici√ęnte bedrijfsvoering van de faculteit, binnen de HvA-brede kaders van governance-model, beleidslijnen en accounting principes. Hij staat garant voor een optimale inzet en beheer van financi√ęle, personele en materi√ęle middelen. De directeur bedrijfsvoering is medeverantwoordelijk voor de strategische en tactische ontwikkeling en uitvoering van faculteitsbeleid voor wat betreft de beleidsgebieden: Financi√ęn, HR, Facilities (w.o. arbo, huisvesting, servicemanagement en ICT), Onderwijslogistiek en Communicatie, ter ondersteuning van de primaire processen onderwijs en onderzoek binnen de domeinen gezondheidszorg, bewegen en sport.¬†

De directeur bedrijfsvoering draagt zorg voor de inrichting en organisatorische en personele aansturing van het ondersteunende personeel in de faculteit en geeft daar direct of indirect (en/of functioneel) leiding aan. De directeur bedrijfsvoering geeft leiding aan de faculteitsstaf, bestaande uit de hoofden van de vakdisciplines O&O, HR, FP&C, COM en ICT en het hoofd Onderwijsbureau. 

De directeur bedrijfsvoering levert samen met de collega’s van andere faculteiten en de directeuren van de HvA/UvA-diensten en de bestuursstaf een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van de HvA-brede bedrijfsvoering en behartigt in dit kader één of meer HvA-brede portefeuilles op het gebied van de bedrijfsvoering. De directeur bedrijfsvoering neemt deel aan relevante overleggen binnen en buiten de HvA en behartigt actief de belangen van de HvA en die van de faculteit in relevante nationale en internationale gremia. De directeur bedrijfsvoering vervangt de decaan met betrekking tot alle, niet-onderwijskundige en Рonderzoekszaken.

Opleidingseisen

WO afgerond

Werkervaringseisen

1.   Minimaal 5 jaar ervaring als directeur bedrijfsvoering in een soortgelijke organisatie (bij voorkeur hoger onderwijs)

2.   Minimaal 5 jaar ervaring met kostenreductieprogramma’s & efficiencyprogramma’s

3.   Aantoonbare kennis van de domeinen gezondheidszorg en sport & bewegen

Kerncompetenties

Resultaatgericht, analytisch, politiek sensitief, bedrijfsmatig en leiderschap.