Utrecht
Senior
36 uur per week
7 months
Startdatum op 17 juni
Verlopen
20 Dagen geleden
Inspectie van het Onderwijs

Appworks Platform Consultant

Op zoek naar een Appworks Platform Consultant / OpenText App Works BPM,

Opdrachtomschrijving

Als Appworks Platform Consultant ben je verantwoordelijk voor de opzet van de gebruikersinterface en de applicatie binnen Appworks. Je hebt ervaring met procesmodellering, Entity modelling, BPM, SOA architectuur en de inzet van webservices, API’s voor koppelingen buiten de Appworks omgeving. Regelmatig vindt overleg en afstemming plaats met interne collega’s. Zowel over inrichtingsvraagstukken die binnen de Inspectie als binnen het OCW -concern plaatsvinden. Je hebt aandacht voor duurzame ontwikkeling en de herbruikbaarheid van elementen en een neus voor vernieuwing en innovatie. Je hebt ervaring met businessprocesintegratie, OpenText Extended ECM en Dynamic Case Management. Dat geldt tevens voor UX en Interactie Design.

Als Appworks Platform Consultant werk je samen en zorg je voor kennisoverdracht en documentatie. Je bent goed in staat zelfstandig te opereren met als doel een specifiek primair proces in te richten rekeninghoudend met het gedachtengoed van proces- en zaakgericht werken. Je bent oplossingsgericht en houdt rekening met verschillende architectuurkaders en uitgangspunten vanuit de organisatie/OCW en de mogelijkheden van het platform. Je bent in staat de business vertegenwoordigers en product owner mee te nemen in de (beoogde) oplossingen.

Achtergrond opdracht

Binnen de Inspectie van het Onderwijs wordt de Suite van OpenText gebruikt voor document management en proces management. De Suite bestaat uit een Content Suite en Appworks platform. Gezamenlijk ondersteunen zij digitale processen en zaakgericht werken.

Implementatie wordt op een Agile manier uitgevoerd. Met behulp van Scrum werkt het team samen met de business aan het bouwen van de processen binnen het platform. Inmiddels is al enige ervaring met de OpenText producten opgebouwd binnen de inspectie; het systeem is in maart 2020 live gegaan. Er wordt van de ingehuurde medewerker verwacht dat technische kennis overgedragen wordt aan inspectiemedewerkers.

Functie eisen

 • HBO opleiding/werk- en denkniveau binnen dit kennisgebied
 • Ervaring in low code ontwerp en/of ontwikkeling
 • Ervaring met OpenText App Works BPM/Procesanalyse/zaakmodellen (2 jaar)
 • Ervaring met Functioneel Ontwerp
 • 2e/3e lijns gebruikersondersteuning

Wensen

 • Kan op strategisch en tactisch niveau adviseren.
 • Heeft zijn eigen mening en kan deze zonder (waarde)oordeel uiten.
 • Stelt zich onafhankelijk op en kan ook samenwerken.
 • Overziet impact en kan vanuit context afweging maken in het meebewegen versus het vasthouden aan.
 • Kan complexe materie gefundeerd terugbrengen naar de essentie, op het juiste abstractieniveau.
 • Affiniteit met UX/Interactie
 • Is organisatiesensitief en kan zich inleven in de culturele aspecten van een dienstonderdeel en OCW als geheel.
 • Is communicatief vaardig, kan zich slagvaardig uiten.
 • Heeft verstand van en meegedraaid in Agile / Scrum trajecten.
 • Is een structuurdenker en kan hoofd- van bijzaken scheiden.
 • Voldoende affiniteit met werk- en bedrijfsprocessen van de dienstonderdelen van het OCW concern is een pré.
 • Kan zich snel de (dynamiek van de) werkprocessen van een organisatie eigen maken en heeft ervaring met het maken van de vertaalslag van het werk naar procesmanagement en de (on)mogelijkheden van technologie.
 • Is resultaatgericht en pakt pro-actief (potentiële) belemmeringen op. Weet de mensen en specialisten te vinden in het (in)formele netwerk om zo het werk “er door heen te trekken”; wacht niet af.
 • Wordt (h)erkend als kennis- en ervaringsdeskundige in het vakgebied en binnen het doorontwikkel- en implementatievraagstuk.
 • Kan vanuit de organisatie het vertrouwen krijgen om zijn/haar rol met mandaat te kunnen (gaan) vervullen.
 • Snapt de (soms tegenstrijdige) belangen van Technologie, Procesmanagement en Organisatie(verandering).
 • Communicatie op alle fronten (team / sociaal / geen afwachtende houding en zoekt de samenwerking in het team op / documentatie).

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht.

Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. Wat goed onderwijs is, bepaalt de inspectie niet zelf. Zij gaat uit van de wet en van breed gedeelde kenmerken over goed onderwijs. Wanneer kennis en opvattingen over goed onderwijs in de samenleving veranderen, wijzigt ook het toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) voert haar toezicht uit vanuit drie kantoren verspreid over Nederland.

Het hoogste orgaan van de Inspectie van het Onderwijs is het Management Team dat in Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs. Meer informatie staat op de website http://www.onderwijsinspectie.nl De IvhO heeft een afdeling ICT, Contracten en Recordmanagement waarin zijn ondergebracht: – Functioneel Beheer – Informatie analyse – Architectuur – Servicelevelmanagement – Releasemanagement – Project- en programmamanagement – Accountmanagement – Technisch applicatiebeheer en ontwikkeling – Contractmanagement- Recordmanagement