Bilthoven
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 1 juli
Verlopen
24 Dagen geleden
RIVM

Front-End & Back-End Ontwikkelaar

Wij zijn op zoek naar een Front-End & Back-End Ontwikkelaar met o.a. kennis en ervaring van Java, Typescript, Javascript, HTML5, CSS, Geo-applicaties en REST API’s.

Opdrachtbeschrijving

De kandidaat moet de volgende functionaliteiten ontwikkelen:

 • Ontvangen gegevens: Er zal functionaliteit moeten zijn voor het kunnen ontvangen en inlezen van gegevens in het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK).
 • Ontwikkelen beheerfunctionaliteit: de applicatie moet beheerd en geconfigureerd kunnen worden door de product owner.
 • Technisch valideren gegevens : Er wordt gecontroleerd of de gegevens in het juiste formaat staan, conformeren aan de structuur zoals beschreven in het informatiemodel Luchtkwaliteit en in lijn zijn met de beperkingsregels in het informatiemodel.
 • Aanvullende validatie gegevens (plausibiliteitstoets): Aanvullend op het technisch valideren van gegevens zullen er ook andere kwaliteitscontroles worden aangeboden.
 • Ontsluiten gegevens op de kaart: De gegevens moeten beschikbaar gesteld moeten worden aan eindgebruikers op de kaart.
 • Ontsluiten gegevens in machineleesbare vorm: Application Programming Interfaces (API’s) maken om de gegevens uit te wisselen.

Achtergrond opdracht

Sinds 1 januari 2023 is het CIMLK het instrument voor de ondersteuning van monitoring van de luchtkwaliteit. Deze monitoring gebeurt per 1 januari 2024 in het kader van de Omgevingswet, als opvolging van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). CIMLK ondersteunt ook de monitoring voor het Schone Lucht Akkoord.

Functie eisen

Algemeen:

 • Minimaal 5 jaar ervaring met Java backend/Frontend applicatie-ontwikkeling, Typescript, Javascript, HTML5 en SCSS
 • Ervaring met testen, codereview, unit testen schrijven (Karma Jasmine), E2E testen schrijven (Cypress)
 • Ervaring met Docker, Harbor, Kubernetes, OpenShift, SonarQube, Helmcharts, Yaml
 • Kennis van implementatie van informatiebeveiliging en e-herkenning
 • Kennis van beheer & deployments (OTAP, CICD, Docker, Kubernetes)
 • Ervaring met PostgreSQL en PostGIS
 • Ervaring met Maven, Spring Boot en Spring framework
 • Je bent een ervaren gebruiker van tools zoals Maven, Gitlab, SonarQube, Jira
 • Ervaring met Kibana, Elastic Search
 • Ervaring in Scrum en Agile werken

Specifiek:

 • Minimaal 5 jaar ervaring met ontwikkeling van Geo-applicaties, portalen en REST API’s
 • Minimaal 5 jaar ervaring met XML, GML, GeoJSON
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Openlayers en Angular 16
 • Kennis van het Informatiemodel Luchtkwaliteit O
 • Ervaring met Adobe XD UX omzetten in HTML en CSS in de Rijkshuisstijl 

Competenties

 • Je bent analytisch
 • Je bent communicatief sterk
 • Je bent innovatief en adviesvaardig
 • Je werkt gestructureerd
 • Je bent hulpvaardig en werkt graag in een team en kan ook zelfstandig werken 
 • Je neemt verantwoordelijkheid
 • Je bent resultaatgerichtheid
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monitoring van luchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.