Arnhem
Senior
36 uur per week
Startdatum op 16 mei
Verlopen
70 Dagen geleden
Alliander

BI Specialist

Ervaring met datawarehousing, SQL, PowerBI en haar semantische datamodel is vereist

Nederland draait op energie. En in 2050 volledig op duurzame energie. Het is aan de netwerkbedrijven en al onze partners om deze energietransitie mede mogelijk te maken. En daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld door het beheren en aanpassen van onze energienetten. Door het leveren van data en diensten die onze klanten, overheden en partners nodig hebben. We doen dit zodat iedereen die energie nodig heeft, of dit kan leveren – dat ook kan of krijgt. En tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het energiesysteem als geheel betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijft. Nu en in het duurzamere Nederland van morgen. Het bedienen van onze klanten en het behalen van onze doelen vraagt om een toekomstbestendige en robuuste informatievoorziening.

Alliander heeft al vroeg ingezet op digitalisering om de energietransitie te faciliteren, met teams die digitaliseringsproducten ontwikkelen, implementeren en beheren. Denk aan apps voor monteurs en gemeenten en geavanceerde algoritmes voor investeringsoptimalisatie en om knelpunten in het energienet te voorkomen. Voor een deel van onze informatievoorziening zijn wij echter nog afhankelijk van verouderde systemen met complexe interfaces en moeilijk te ontsluiten data. Daarom gaan we 5 jaar lang IT-kernsystemen vervangen en vernieuwen.

Fit4Future

Alliander heeft een programma opgestart genaamd Fit4Future om het IT-fundament klaar te maken voor de toekomst. Fit4Future bestaat uit vier afzonderlijke (maar complementaire) programma’s; 1) ERP, 2) Data , 3) IAM, 4) EAM.

Het doel van het Data Programma is om een toekomstvast datalandschap te bouwen dat voldoet aan de richtlijnen, wensen en ambities van Alliander en voldoet aan het Data & Informatie Governance Beleid. Doel van dat beleid is om data eigenaarschap beter te beleggen binnen Alliander en om data delen binnen en buiten Alliander makkelijker te maken. Naast deze doelstellingen staat het Data Programma ook voor de uitdaging om voor maart 2026 uit de huidige omgeving (SAP HEC) te verhuizen naar de doelarchitectuur.

Functieomschrijving

Deze vacature gaat over een rol in het team dat werkt aan de Transitie van Rapportages & Modellen (TRAM) binnen het Data programma. Het doel van dit TRAM-team is om alle rapportages en gebruikte modellen te vervangen door alternatieven gebaseerd op Snowflake. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ART’s en teams uit de lijnorganisatie die rapportages maken en beheren. De scope van het team betreft het totale proces van uitfaseren, bouwen en uitrollen, inclusief opleiden.

Als BI-specialist combineer je data om deze te vertalen naar waardevolle managementinformatie.

Power BI wordt aangesloten op één of meerdere gegevensbronnen zoals applicaties en/of datawarehouse. In de applicatie of het datawarehouse wordt de data gestructureerd waarna deze gevisualiseerd kan worden. Jij zorgt voor deze visualisaties en rapporten om goed inzicht in de data te krijgen en je richt deze visualisaties in op basis van specifieke behoeften.

Wat maakt jou nog meer onze nieuwe BI-specialist?

 • Je begeleidt klanten in het helder krijgen van hun informatiebehoefte en uiteindelijk in het gebruiken van de oplossing.
 • Je vertaalt de informatiebehoefte van je klanten naar toekomstbestendige oplossingen.
 • Je ontwerpt en bouwt rapportages en dashboards in Microsoft PowerBI en SAP Analytics Cloud. Hiertoe richt je ook het semantisch datamodel van PowerBI in.
 • Je werkt nauw samen met data-engineeringspecialisten ten aanzien van datamarts welke zijn gebouwd in Snowflake op een AWS-platform.
 • Je levert een bijdrage aan organisatie brede thema’s vanuit het BI-perspectief.
 • Je draagt bij aan het verder professionalisering van het vakgebied BI binnen de vakgroep, bijvoorbeeld door kennisdeling en het ontwikkelen van standaarden.

Het TRAM-team werkt hybride maar veel van de stakeholders en collega’s waarmee je gaat samenwerken bevinden zich in ons kantoor in Arnhem (op loopafstand van Arnhem CS). We verwachten dat je hier op dinsdagen en donderdagen aanwezig bent. Incidenteel werkt het team samen op ons kantoor Amsterdam Basisweg (op loopafstand van station Amsterdam Sloterdijk).

Gevraagde ervaring

 • Ervaring (3+ jaar) met informatie-analyse en data-analyse is vereist;
 • Ervaring (3+ jaar) met datagovernance en -management is vereist;
 • Ervaring (3+ jaar) met datawarehousing en datalakes en bijbehorende technieken zoals Kimball, Inmon, DataVault, data mesh is vereist;
 • Ervaring met datawarehousing, SQL, PowerBI en haar semantische datamodel is vereist;
 • Ervaring met scrum/SAFe is vereist;
 • Ervaring met AWS, SAP, SAP BW, Hana, Datasphere, Snowflake, Matillion, en Business Objects is een pré;
 • Ervaring met datagovernancesystemen zoals PowerDesigner en Collibra is een pré;
 • Ervaring in de energiebranche is een pré.