Apeldoorn
Senior
36 uur per week
9 months
Startdatum op 1 april
Verlopen
29 Dagen geleden
Belastingdienst

Data architect

Meerjarige ervaring als dataengineer in genoemde werkveld bij grote data-intensieve (overheids)organisatie.

Opdrachtomschrijving

Als Data Architect / Data Engineer maak je deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor brontonsluitingen en data integraties. Als data Architect ben je er mede verantwoordelijk voor dat dit team op efficiĆ«nte, veilige en toekomst vaste wijze gegevenslogistiek (door)ontwikkelt. Wij maken gebruik van een Master Data Management oplossing en een Master Information HUB. Deze omgevingen maken deel uit van een zowel technisch als organisatorisch complex landschap. Jij ziet er op toe dat onze services zich ontwikkelen in lijn van onze architectuur en dat we de business capabilities die ons gegevensplatform biedt maximaal worden uitgenut. Hierin neem je het team en onze klant op inspirerende manier mee. Je begeleidt medewerkers in hun operationele werk en professionele ontwikkeling. Dit vraagt niet alleen technische skils, maar vooral ook didactische vaardigheden. Je doet onderzoek en zet lijnen uit. Je komt zowel gevraagd als ongevraagd met inrichtingsvoorstellen en zal deze, na besluitvorming, samen met het team operationaliseren. Dit vraagt en organisatiesensitiviteit. Jij zet niet alleen koers uit, maar ziet er ook op toe dat de opgestelde architectuur gevolgd wordt door jouw en je collegaā€™s en dat methode en technieken nageleefd worden binnen het team. Je staat niet alleen boven het werk, maar er vooral midden in. Je zult dus zelf ook inhoudelijke bijdragen leveren aan realiseren van datastromen op basis van modellen en functionele specificaties. Daarbij weet je de functionele specificaties te vertalen naar technische specificaties. Deze functie vervul je in een agile multidisciplinair team dat deel uit maakt van een SAFe releasetrain. In het bijzonder vereisen wij gedegen kennis en meerjarige ervaring in deze rol en inhoudelijke kennis van IBM Cloud PAK for Data (Master Information HUB, Master Datamanagement, Match-360). De voertaal is voor een belangrijk deel Engels. Remote werken is in overleg mogelijk. In geval meerdere kandidaten geschikt worden bevonden, behoudt de Dienst zich het recht voor meerdere gunningen te doen.

Achtergrond opdracht

Het team Gegevensontsluiting maakt deel uit van de afdeling Gegevens binnen het organisatieonderdeel Generieke Voorzieningen (GV) en levert voorzieningen voor het ontsluiten van gegevens over verschillende businessdomeinen heen en voor analytics doeleinden. Het gaat daarbij vooral om de gegevensontsluiting van de eigen Belastingdienst administraties en de administraties van het landelijk stelsel basisregistraties. De Master Information Hub (MIH) applicatie levert een MDM database met grote hoeveelheden data en een hoog beschikbare (web)service laag voor afnemers zoals toeslagen, mijnbelastingdienst.nl en mijnoverheid.nl.

Functie eisen

  • Meerjarige ervaring met IBM producten Master Information HUB, Master Datamanagement, InfoSphere, Match-360.
  • Meerjarige ervaring met DataStage, ETL, gegevenslogistiek en dataintegraties
  • Coƶrdineren en uitvoeren van onderzoek en komen met (her)inrichtingsvoorstellen. Opstellen van roadmaps.
  • Begeleiden van (junior) medewerkers, kennisontwikkeling / kennisoverdracht
  • Meerjarige ervaring als dataengineer in genoemde werkveld bij grote data-intensieve (overheids)organisatie 5 jaar
  • Onderzoek en adviesfunctie 2 jaar
  • Voertaal Engels
De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuĆÆteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.