Utrecht
Senior
36 uur per week
8 months
Startdatum op 8 april
Verlopen
31 Dagen geleden
Bestuursdepartement

Senior Consultant Datamanagement

De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren van datamanagement-activiteiten in gegevensintensieve omgevingen

Opdrachtomschrijving

JenV staat voor een verscheidenheid aan maatschappelijke opgaven waarbij diverse organisatieonderdelen in de uitvoering zijn betrokken. Geen enkel onderdeel van JenV werkt volledig zelfstandig maar werkt samen met andere partijen in ketens en netwerken. Dat betekent dat er veelvuldig gegevens zowel onderling als met andere overheidsorganisaties en partijen worden gedeeld. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de migratieketen, de strafrechtketen en het jeugdstrafrechtnetwerk met meer dan 1500 partijen. Gegevensdeling is niet vanzelfsprekend en brengt automatisch vraagstukken met zich mee rondom de betekenis en kwaliteit van gegevens. Om deze gegevensdeling te faciliteren wordt onder aansturing van de CDO van JenV gewerkt aan het JenV Afsprakenstelsel Gegevens en Algoritmes. Met dit stelsel worden standaarden gedefinieerd waarmee gegevens worden geduid en met elkaar gedeeld. Zo is er een standaard Gegevens Leverings Protocol (GLP) ter facilitering van de onderlinge uitwisseling van gegevens. Het draagt er aan bij dat overal in de organisatie voor gegevens relevante begrippen als “wettelijke grondslag”, “verantwoordelijke”, “bewaartermijn” en dergelijke op een zelfde manier worden gehanteerd. Deze eenheid van taal vereenvoudigd het wederzijdse gebruik van gegevens. Door vervolgens in een Gegevensboekhouding inzichtelijk te maken welke gegevens gegenereerd, gebruikt en gedeeld worden – inclusief alle relevante meta-data – ontstaat een hoge mate van transparantie ten aanzien van het gebruik van de gegevens van de overheid richting haar burgers. Het Afsprakenstelsel wordt de komende jaren aan de hand van concrete bij JenV onderdelen aanwezige use-cases en onder aansturing van de JenV CDO ontwikkeld. De Senior Consultant Datamanagement gaat, in nauwe samenwerking met de JenV onderdelen een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

Achtergrond opdracht

Rijksbreed loopt programma Open op Orde. Binnen het department van Justitie en Veiligheid wordt op het onderwerp Datakwaliteit nauw samengewerkt tussen het programma en de CDO van JenV. Voor de opzet en inrichting van het JenV Afsprakenstelsel Gegevens en Algoritmes (JAGA) zoeken we een senior consultant Datamanagement.

Functie eisen

Dit staat duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering

  • De kandidaat beschikt over een afgeronde Universitaire opleiding op masterniveau.
  • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren van datamanagement-activiteiten in gegevensintensieve omgevingen.
  • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van consultant in complexe omgevingen (organisaties en projecten).
  • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring op minstens één van de volgende gebieden: gegevensmodellering, metadatamanagement, gegevensdeling en/of gegevenskwaliteit.
  • De kandidaat heeft minimaal 3 projecten met aantoonbare resultaten waaruit ervaring blijkt in staat te zijn kwalitatief hoogwaardige (beleid)documenten te schrijven.

Functie wensen

Geef aan hoeveel jaren ervaring

  • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van datamanagement activiteiten op een van volgende gebieden gegevensmodellering, metadatamanagement en gegevensdeling en/of gegevenskwaliteit in een gegevensintensieve omgeving.
  • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met advisering en/of projectvoering. Dit vertaald zich naar zowel op managementniveau te communiceren als op operationeel niveau in staat om concrete werkzaamheden uit te voeren.
  • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het toepassen van consultancy technieken (zoals storyboarding, workshopfacilitering, interviewtechnieken, design thinking etc.) en vertaling hiervan naar het schrijven van hoogwaardige (beleid)documenten.
  • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met grote datamanagement projecten waarin enerzijds op conceptueel niveau gegevensverwerkingen en datamanagement concerns geanalyseerd en beschreven worden, maar anderzijds kan de kandidaat dit ook vertalen naar een operationeel en in de praktijk bruikbaar niveau.
  • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in complexe organisaties met hoge mate van organisatiesensitiviteit; in staat om kennis te nemen van en rekening te houden met belangen, politieke- en bestuurlijke verhoudingen, zowel binnen één organisatie als daartussen.