Houten
Senior
32 uur per week
10 months
Startdatum op 1 april
Verlopen
45 Dagen geleden

Product owner

Zie jij jezelf in een combinatierol van product owner en data analist?

De Regionale backoffice Lekstroom (RBL) is een samenwerkingsverband voor de Wmo en Jeugdwet van de Lekstroomgemeenten Vijfheerenlanden, IJsselstein, Nieuwegein, Houten en Lopik. De RBL is ondersteunend aan de gemeenten, sociaal teams en zorgorganisaties, zodat zij inwoners kunnen ondersteunen in het oplossen van de ondersteuningsvraag.

Het is een unieke plek in de regio waar medewerkers de administratie van de Wmo en Jeugdwet verzorgen, de informatievoorziening over het zorggebruik blijven ontwikkelen, de inkoop en het contractmanagement uitvoeren. De RBL wil haar kennis op het gebied van het ondersteuningsaanbod Jeugdhulp en Wmo blijven ontwikkelen en aanbieden aan de verschillende betrokken partijen.

De opdracht;

Product Owner

Dit is de hoofdopdracht. Je brengt het datagedreven werken op een hoger en realistisch niveau. Je bent verantwoordelijk voor het houden van overzicht over de taken, de afstemming tussen taken en mensen. Je houdt de afstemming met eindgebruikers in de gaten. Dit betekent dat je ā€˜de boer op gaatā€™ om in gesprek te gaan met de gemeenten. Je bent in staat om de vraag achter de vraag (nog) beter inzichtelijk te krijgen. Je kan hen adviseren in wat er mogelijk en onmogelijk is. De Product Owner is ook een verbinder in de regio op het datagedreven werken.Ā Dit zodat het datateam en de regio als geheel blijft door ontwikkelen.

De Product Owner bepaalt, in samenspraak met de regio, de prioriteiten in welke analyses uitgevoerd gaan worden en welke niet, of later. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de dashboards. Daarbij is het wenselijk dat iemand de verschillende taken in het datateam coƶrdineert; de communicatie tussen de data analisten en dashboard bouwer(s), de communicatie tussen de dashboard bouwer(s) en data engineer of technisch beheerder.

De RBL is verantwoordelijk voor correcte data, dashboards en verdiepende analyses van de data. Gemeenten zelf zijn verantwoordelijk voor de duiding en voor individuele en regionale beleidsmatige keuzes qua sturing.Ā RBL heeft hierin een adviserende rol. Vanuit de uitvoerende taken van Inkoop, Contractbeheer & -management en de financiĆ«le administratie, maar ook als Productowner kan je adviseren.

Taken:

 • Coƶrdineren van het team & taken van het team
 • Ophalen van sturingsinformatie en informatiebehoefte van de regio
 • In samenspraak met de regio de prioriteiten bepalen
 • Zorg dragen voor voortgang van het team en haar dienstverlening als geheel
 • Overstijgende ontwikkelingen in de gaten houden en verbinding maken
 • Projectleider van ontwikkeltaken/-projecten.
 • Aanspreekpunt voor de strategische, tactische vragen van de RBL en gemeenten op het gebied van data.

Data-Analyse

De tweede opdracht is het uitvoeren van data-analyses. Dit zijn complexere of meer diepgaande analyses dan de analyses die gedaan kunnen worden met de dashboards. De vragen hiervoor komen vaak direct van de gebruikers. In de praktijk merken we dat op de vragen die gesteld worden door gebruikers nog doorgevraagd dient te worden. Dus welke analyse geeft het beste antwoord op de vraag van de gebruiker? Kan deze gebruiker de vraag misschien al uit de dashboard halen? En heeft de analyse prioriteit? Dus kunnen we naast deze gebruiker, misschien nog andere gemeenten of medewerkers bedienen

De data analisten werken nauw samen met de eindgebruikers en geven een terugkoppeling aan de BI specialist en de data engineer als er informatie toegevoegd dient te worden in het datawarehouse of de dashboards. Zo kunnen vragen die terugkerend zijn, of een waardevolle toevoeging zijn, voor iedereen toegevoegd worden aan de dashboards.

Taken:

 • Uitvoeren van data-analyses die niet beantwoord kunnen worden met de dashboards. Naar eigen inzicht of op verzoek
 • In gesprek met de data engineer en/of BI specialist om data of functionaliteiten toe te voegen in het datawarehouse of in de dashboards
 • In gesprek (blijven) met gebruikers van de vijf Lekstroomgemeenten over hun informatiebehoefte

Eisen voor deze rol zijn;

Gunningscriteria

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Product Owner;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgeloepn 5 jaar met datagedreven werken binnen het Sociaal Domein;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Data analist bij een overheidsorganisatie;
 • Aantoonbare werkervaring met teamcoƶrdinatie.

Competenties

 • Je bent in staat om het gesprek aan te gaan met diverse collegaā€™s intern en in de regio: op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau binnen het sociaal domein
 • Je bent in staat om verschillende meningen en belangen op tafel te krijgen en op verbindende wijze tot een richting te komen
 • Je bent in staat om overzicht te houden, te plannen en te organiseren.

De Regionale backoffice Lekstroom (RBL) is een samenwerkingsverband voor de Wmo en Jeugdwet van de Lekstroomgemeenten Vijfheerenlanden, IJsselstein, Nieuwegein, Houten en Lopik. De RBL is ondersteunend aan de gemeenten, sociaal teams en zorgorganisaties, zodat zij inwoners kunnen ondersteunen in het oplossen van de ondersteuningsvraag.

Het is een unieke plek in de regio waar medewerkers de administratie van de Wmo en Jeugdwet verzorgen, de informatievoorziening over het zorggebruik blijven ontwikkelen, de inkoop en het contractmanagement uitvoeren. De RBL wil haar kennis op het gebied van het ondersteuningsaanbod Jeugdhulp en Wmo blijven ontwikkelen en aanbieden aan de verschillende betrokken partijen.