Utrecht
Senior
16 uur per week
6 months
Startdatum op 1 maart
Verlopen
61 Dagen geleden
Nederlandse Zorgautoriteit

Devops engineer/ Oracle ODI Linux expert

Opdrachtbeschrijving

Voor deze opdracht zoeken we één of meerdere pro-actieve sterk analytische experts die in staat zijn snel complexe materie rondom DIS systematiek en de verwerking hiervan tot zich te nemen en dit tot uitvoering te kunnen brengen. Diepgaande kennis van en ervaring met onder andere ODI, Apex, PL/SQL, SQL en data modellen is vereist. Omdat het diepgaande kennis betreft op diverse expertise vlakken is het ook mogelijk de kennis en kunde te verdelen over meerdere experts, waar de opdrachtnemer dan zorgdraagt voor afstemming en borging van kennis. Wij zijn op zoek naar een flexibele schil die de NZa kan ondersteunen in het beheer, onderhouden en door-ontwikkelen van onze omgeving. Daarnaast is de expert in staat te adviseren over strategie, optimalisatie en automatisering. 

De opdracht houdt in het beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling van de DIS straat in samenwerking met onze IT dienstverlener (voor infra) en collega's van het team Data tijdig en accuraat worden uitgevoerd. De DIS straat is de dataverwerkingsstraat waarbij bestanden van Zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg worden ontsloten en verwerkt in het dbc-informatiesysteem (DIS). Deze opdracht heeft als doel , vanwege binnenkort vetrekkende collega's kennisbehoud en overdracht te realiseren om een of meerdere specialisten snel te kunnen inzetten voor de NZa om werkzaamheden aan Oracle, Java, ODI en Apex naar gelang de capaciteitsbehoefte in te vullen. Het beheer en onderhoud van de DIS straat is gericht op alle facetten van deze omgeving, dus zowel de front-end als de back-end (inclusief user interfaces). De expert is in staat om gebruikersvragen te vertalen naar softwarematige oplossingen die passen binnen de bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Deze aanpassingen moeten worden afgestemd met collega's van de NZa directie Toezicht en Regulering. Kennisoverdracht, het beheer en doorontwikkeling zal via een agile benadering plaats vinden. Dit betreft een uitvraag van flexibele inzet van een of meer experts voor 16-24 uur per week verdeelt over 1 tot 5 FTE afhankelijk van werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Dit zal frequent in overleg plaatsvinden met de manager van IT Ontwikkeling & Onderhoud. Het is belangrijk dat de opdrachtnemer zorgt draagt voor documentatie, vastlegging en borging van kennis van de te beheren systemen (bv Gitlab).

Binnen de DIS infrastructuur uitvoeren van beheer, onderhoud en doorontwikkeling op het gebied van ODI, Apex, PL/SQL, SQL in samenwerking met onze IT dienstverlener en NZa collega's uit het team Data en de business. Hiervoor is het noodzakelijk dat er kennisoverdracht plaatsvindt door NZa collega's aan de experts en dat deze kennis op gestructureerde wijze wordt geborgd.

Functie eisen:

 • Deze functie is helaas niet beschikbaar voor freelancers
 • HBO/Univerisitair werk en denk niveau
 • Kennis en ervaring met Software ontwikkeling en architectuur
 • Kennis van vektisdata en DBC systematiek is pre
 • Kennis en ervaring met de volgende tooling:
  • Linux Shell scrips
  • ODI, Apex, PL/SQL, SQL, JAVA
  • Interfaces