Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 februari
Verlopen
100 Dagen geleden
Alle vacatures bij LINKIT

Ontwikkelteam LEEF

rvaring met het configureren/ implementeren van de standaard workflow pakketten voor vergunningafhandeling

Opdrachtomschrijving

Voor het POVV zijn wij op zoek naar technisch consultants per 1 februari 2024. Het programma optimalisatie vergunningverlening wil een start maken met de voorbereiding van de aankomende implementaties, het implementeren van deze implementaties en het verder uitwerken van de additionele functionaliteiten. Hiervoor zoeken wij drie technisch consultants.

 • Kennis en ervaring met workflow applicatie voor vergunningsprocessen, bijvoorkeur LEEF
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van informatie en impactanalyses;
 • Bepalen van de meest geschikte oplossingsrichting en implementatiescenario's die nodig zijn om de gewenste verandering door te voeren, binnen door de architectuur gestelde kaders;
 • Schrijven van functioneel ontwerpen (user stories of detailspecificaties);
 • Eventueel voorbereiden van migraties;Het testen van uitgewerkte user stories;
 • Het demonsteren van je ontwikkelde functionaliteiten aan de stakeholders.

We zoeken een flexibel inzetbaar team dat al de benodigde technische, functionele en organiserende vaardigheden omvat. Per maand bespreken we de voortgang en optimale capaciteitsplanning per discipline.

Achtergrond opdracht

De ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ILT is een grote en diverse organisatie, waar er toezicht wordt gehouden, vergunningen worden verleend en opsporingen worden gedaan op een brede reeks van onderwerpen op het terrein van transport, infrastructuur, milieu en wonen. Eén van de kernwaarden van de ILT is een optimale dienst- en vergunningverlening. Het aanvragen van een vergunning moet duidelijk, eenvoudig en efficiënt zijn. Daar werkt het programma Optimalisatie Vergunningsverlening aan. In 2019 is het programma optimalisatie vergunningsverlening (hierna: POVV) van start gegaan met drie hoofddoelen:

 1. Optimale dienstverlening en zakelijke vergunningsverlening;
 2. Effectief en efficiënt vergunningsverleningsproces;
 3. Betrouwbare dataregistratie, verbeterde informatiepositie en transparantie.

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar ontwikkelervaring met producten als Oracle APEX 5.0, Oracle 11g, Apache 2.4, Apache Tomcat 8, Oracle ORDS 2.0.10, Kofax HandlerWebservice
 • Ervaring met het uitvoeren van implementaties
 • Ervaring met het testen van applicaties, koppelingen en het testen samen met gebruikers
 • Ervaring met het opstellen van impactanalyses
 • Drie jaar ervaring in het ontwerpen en realiseren van technische componenten en koppelingen. Ervaren in het werken conform bouwinstructies.
 • Twee jaar ervaring in het in kaart brengen van benodigde informatiestromen en de vertaling hiervan naar aanpassingen op betrokken applicaties.
 • HBO of hoger 2 jaar
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving 3 jaar
 • Ervaring met het configureren/ implementeren van de standaard workflow pakketten voor vergunningafhandeling 3 jaar
 • Ontwikkelervaring met de standaard workflow pakketten voor vergunningsafhandeling 3 jaar