Den Haag
Senior
36 uur per week
11 months
Startdatum op 18 december
Verlopen
197 Dagen geleden
Alle vacatures bij LINKIT

BI / Business Analist

Wij zoeken een ervaren Business analist met ook zeer veel Business Intelligence ervaring

Opdrachtomschrijving

De behoefte aan gegevens over de afhandeling van Woo-verzoeken en de huidige onwenselijke praktijk omtrent de afhandeling van Woo-verzoeken, maakt een frequenter overzicht over (het verloop van) de afhandeling van Woo-verzoeken wenselijk, zo niet noodzakelijk. Ten eerste om transparant te zijn richting het parlement en de maatschappij over de afhandeling van Woo-verzoeken. Ten tweede zodat rijksorganisatie beter kunnen sturen op de afhandeling van Woo-verzoeken. Een Rijksbreed Dashboard Woo-verzoeken voorziet hierin. Als Business Analyst lever je vanuit jou kennis en expertise een bijdrage aan het analyseren en vaststellen van bijbehorende indicatorensets; en uiteindelijke implementatie van het dashboard.

Departementale IHH-dashoboards

Fase 1 en fase 2 van het project Departementale IHH-dashboards zijn afgerond. Hier zijn 8 indicatorensets ontwikkeld, inclusief prototype-dashboards. Belangrijk onderdeel van fase 2 was de start van de dashboardcoaches, die de rijksorganisaties adviseren en ondersteunen bij het aan de slag gaan met de monitoring van de IHH. Een aantal rijksorganisaties zijn gestart met pilots o.b.v. de indicatorensets, maar nog lang niet alle indicatorensets zijn gepilot. Bij de rijksorganisaties blijkt de Data maturity en registratie van data vaak van onvoldoende niveau te zijn. Het team van dashboardcoaches was niet exclusief toegewijd aan hun rol als dashboardcoach en zijn veelal ingehuurd door individuele rijksorganisaties. Het team van dashboardcoaches dat een doorstart maakt moet toegewijd zijn aan hun rol als dashboardcoaches en aan elk ministerie advies en ondersteuning kunnen bieden. De huidige indicatorensets voor monitoring zijn testversies en dus nog niet uitontwikkeld en bovendien niet allesomvattend. Tegelijkertijd is uit de analyse van de jaarrapportages 2022 gebleken dat veel rijksorganisaties van plan zijn te starten met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem IHH.

Om tot vergelijkbare kwaliteitssystemen te komen en expertise op de ontwikkeling uit te wisselen wordt gewerkt vanuit een team van experts om monitoring via dashbaording tot ontwikkeling te brengen. De coaches worden voorzien van de kennisproducten, onderdeel van de kwaliteitsstandaarden en gaan aan de slag bij de departementen. De Business Analyst zal vanuit kennis en expertise een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van het team dashboard coaches.

De ambitie is dat alle ministeries aan de slag gaan met IHH-dashboards en dat van elke testversie een pilot wordt gedaan. Het doel is dat het team van dashboardcoaches alle ministeries adviseert en ondersteunt over IHH-dashboards, data maturity, verbetercultuur, kwaliteitssystemen en andere belangrijke onderwerpen. Hierin zijn we afhankelijk van de betrokkenheid van ministeries. Een interdepartementaal overleg wordt doorgezet om kennisdeling te stimuleren d.m.v. het delen van casussen identificeren van gezamenlijke indicatoren. Dit overleg wordt begeleid door Dashboardcoaches en de business analyst en daarachter de multidisciplinaire teams. Ook worden de indicatorensets verder ontwikkeld en wordt er een standaard-kwaliteitssysteem IHH opgezet.

Functie eisen:

  • Kandidaat beschikt aantoonbaar over wo werk- en denkniveau;
  • Kandidaat beschikt over kennis van monitoring/dashboarding en kwaliteitsstandaarden m.b.t. de Informatiehuishouding;
  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met Business/BI analyse, met voorkeur binnen de Rijksoverheid.

Overige wensen:

  • Mate waarin de kandidaat beschikt over kennis over Business / BI analyse omtrent Informatiehuishouding.
  • Mate waarin de kandidaat ervaring /kennis heeft met de werkzaamheden/opdrachtomschrijving.
  • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
  • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft binnen diverse departementen binnen de Rijksoverheid.

Doc-Direkt heeft als primaire verantwoordelijkheid integraal archief-, informatie- en databeheer. De complexiteit in het totaal aan regels, voorzieningen, activiteiten en processen gericht op de informatiestromen en op het beheer van informatie is in een tijdsbestek van 2 jaar zowel in omvang als complexiteit toegenomen. De recente politiek bestuurlijke ontwikkelingen op informatiehuishouding hebben tot gevolg dat Doc-Direkt meer en meer wordt bevraagd op en wordt betrokken bij de ondersteuning in de primaire processen van overheidsorganisaties en de waarborg van democratische, juridische en historische waarden van de informatiehuishouding. Om dat tweeledige doel van ondersteunen en waarborgen te bereiken moet een informatiehuishouding zo worden ingericht dat (digitale) informatie die nodig is om het handelen van overheidsorganisaties te kunnen reconstrueren van meet af aan, maar ook na verloop van tijd duurzaam toegankelijk is en blijvend ontsloten kan worden in de snel veranderende technologische ontwikkeling van informatie en -dragers. Dit geldt vanaf het moment van creatie tot het moment dat de informatie niet meer nodig is, ook niet als cultureel erfgoed. Doc-Direkt wordt vanuit de programma’s informatiehuishouding binnen de rijksoverheid, meer en intensiever betrokken op basis van haar bestaande positie, kennis en expertise op het terrein van beheer en behoud van informatie. Doc-Direkt beschikt daarvoor over een, in omvang en complexiteit, toenemend aantal producten en diensten. Voor klanten en opdrachtgevers wil DocDirekt een betrouwbare project- en uitvoeringsorganisatie zijn. Daarnaast wordt Doc-Direkt in toenemende mate uitgenodigd om als kennis- en strategiepartner mede invulling te geven aan duurzame en structurele inbedding van informatiehuishouding binnen de rijksoverheid op elementen als wetgeving, technologische ontwikkeling, architectuur en inrichting.