Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 8 januari
Verlopen
231 Dagen geleden
COA

Senior Azure integratie engineer

Opdrachtomschrijving:

Wij zijn voor het COA op zoek naar een Azure integratie engineer. Infrastructuur maakt binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deel uit van de Afdeling ICT. De afdeling Infrastructuur richt zich op het inrichten, onderhouden, beheren en exploiteren van de ICT-infrastructuur ten behoeve van het COA. De Azure integratie engineer zal voor de volgende taken verantwoordelijk zijn:

Implementeren van integraties op basis van:

  • Azure Devops / pipelines op basis van YAML en Bicep
  • App Service Environment v3
  • Logic Apps
  • API-management
  • Azure Functions (voorkeur .net C#)
  • Azure Service Bus
  • Azure Event Grid
  • Virtuele Netwerken, subnets en private endpoints.
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.