Den Haag
Senior
36 uur per week
11 months
Startdatum op 1 januari
Verlopen
238 Dagen geleden
Bestuursdepartement

Lead .NET developer – Solutions Architect

ELK, Elastic, Kibana en Logstash

Opdrachtomschrijving

Voor het project VB2 is inhuur van een Lead dotNET developer / Solutions Architect nodig, die een bijdrage kan leveren aan een effici├źnte, veilige en betrouwbare informatie uitwisseling voor de twee projecten van de doorontwikkeling van het Verwijzingsportaal Bankgegevens. De Lead dotNet developer / Solutions Architect geeft richting aan het ontwikkelteam en begeleidt bij het maken van een vernieuwing van het applicatielandschap. In het takenpakket vallen onder meer het vertalen van de gewenste functionaliteit naar architectuur, het maken van architectuurkeuzes, het coachen van de developers van het DevOps teams, het verzorgen van de code reviews, het borgen van de codekwaliteit en het adviseren van het team en het management. Op basis van gesprekken met stakeholders worden architectuurkeuzes gemaakt en vertaald naar werkzaamheden voor de developers. De Lead dotNEt developer / Solutions Architect is verantwoordelijk voor het vertalen van de userstories naar technische oplossingen die binnen de architectuur passen. De inhuur van deze expertise is bedoeld voor de duur van het project VB2 Plateau 2 voor zover dat nodig is en voor de technische afronding van Plateau 1 in het 1e kwartaal van 2024.

Achtergrond opdracht

´╗┐Via het Verwijzingsportaal Bankgegevens kunnen opsporingsdiensten van de overheid en de belastingdienst binnen enkele seconden over identificerende bankrekeninggegevens beschikken van personen die van witwassen van crimineel vermogen, terrorismefinanciering of criminele verkooptransacties verdacht worden (waaronder WhatsApp- en Marktplaatsfraude). Hiermee is een belangrijke stap gezet richting een effici├źntere aanpak van ondermijnende criminaliteit. Met het project VB2 wordt een volgende, cruciale stap gezet, met functionaliteit die opsporingsdiensten in staat stelt om snel over saldo- en transactiegegevens van de verdachte te beschikken. De opsporingsdiensten krijgen hierdoor beter zicht op de criminele geldstromen en hoe geld wordt weggesluisd. Dit vergroot de pakkans en geeft de strafrechtketen een belangrijke impuls, met aanvullend bewijs dat van doorslaggevend belang is om de verdachte veroordeeld te krijgen en het criminele vermogen af te pakken. De doorontwikkeling van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB2) is opgesplitst in twee plateaus. Plateau 1: de aansluiting via een systeemkoppeling met de vier Nederlandse systeembanken en Plateau 2: een koppeling via een webportaal met de overige financi├źle dienstverleners. Dit plateau bestaat uit 2 delen: de onderzoeks- en initiatiefase en de realisatie- en implementatiefase. Het project VB2 Plateau 1 ontwikkelt en implementeert functionaliteiten voor het geautomatiseerd uitwisselen van saldo- en transactiegegevens tussen overheidsorganisaties en de vier grootbanken. Per 1 december 2022 is de onderzoeks- en initiatiefase van Plateau 2 gestart om ook saldo- en transactiegegevens bij de andere banken via het VB te laten verlopen. Beide projecten zullen naar verwachting t/m juni 2024 parallel lopen, waarna dit project van Plateau 2 nog tot eind 2024 zal doorlopen. De projecten zijn omvangrijk en complex van aard en kennen tevens een hoog politiek afbreukrisico. Gewerkt wordt met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen. Om succesvol te zijn moet het project nauw samenwerken met publieke en private partijen in de bankensector en de veiligheidsketen. Project VB Plateau 2 wordt gesubsidieerd door het ISF-subsidiefonds van de EU.

Functie eisen

  • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo- of wo-opleiding in de richting Data Science, Advanced Computer Science of een vergelijkbare richting.┬á
  • De kandidaat beschikt over minimaal 7 jaar ervaring als dotNET C# developer.
  • De kandidaat beschikt over minimaal 7 jaar ervaring met zowel ASP.NET, WEB API en Entity framework.
  • De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met zowel ELK, Elastic, Kibana en Logstash.
  • De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met frontend techniek Angular en Razor(pages).
  • De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met test-driven development middels unittesten
  • De aangeboden kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als Solution Architect in een dotNET ontwikkelomgeving.┬á
  • De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring in het opzetten van Continous deployment (CI/CD pipelines) in een AzureDevops (on-premise) omgeving.
  • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in het begeleiden en coachen van ontwikkelteams in de keuzes die zij gaan maken in de vernieuwing van het applicatielandschap┬á
  • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het vertalen van gewenste functionaliteit naar architectuur, het maken van architectuurkeuzes, en het houden van code reviews.┬á