Den Haag
Senior
36 uur per week
6 months
Startdatum op 1 december
Verlopen
213 Dagen geleden
Logius

Senior Cloud Infrastructuur Architect 2 FTE

Wij zijn op zoek naar een Senior Cloud Infrastructuur Architect met kennis en ervaring van netwerken, virtualisatie en opslag + Cloud (Containers, PaaS, Kubernetes, GIT).

Opdrachtbeschrijving

Als Senior Cloud Infrastructuur Architect help je ons bij introductie, inrichting en omgaan met nieuwe moderne technieken en werkwijzen rondom Cloud Native Infrastructuur technieken op het private cloud platform. Daarnaast help je bij de transformatie van applicaties van traditionele applicatie middleware naar moderne container en pipeline technieken. Logius ontwikkelt en beheert een private cloud, gebasseerd op K8s icm Rancher. Op dit platform worden Cloud Native diensten beheerd en continue doorontwikkelt.

Je werkt binnen het DevOps team aan het verbinden van de ontwikkelaars en beheerders en ontwikkelt hiervoor architectuurprincipes en standaarden. Je werkt actief mee binnen het team aan het verbeteren van onze tooling (denk aan tooling op het gebied van cicd, logging&monitoring, security, data, etc.) en de werking van het cloud platform binnen de gehele architectuur. Op deze manier draag je bij aan het verder uitwerken en concretiseren van de platformarchitectuur van Logius, die de basis is voor veel generieke dienstverlening van de overheid.

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

 • Analyseren van de (technische) veranderbehoefte rondom het infrastructuurplatform, in overleg met andere Logius-onderdelen
 • Afstemming zoeken tussen ontwikkelaars, beheerders en platform dienstverlening
 • Uitdragen van kennis over nieuwe platformtechnieken en bijbehorende werkwijze aan collega’s
 • Verbinding aanbrengen tussen oude infrastructuur en nieuw platform
 • Transformaties strategieën en roadmaps helpen opstellen
 • Participeren in de dagelijkse gang van zaken in het DevOps Scrum Team wat verantwoordelijk is voor het functioneren van de Private Cloud

Achtergrond opdracht

Nederland digitaliseert; burgers en bedrijven kunnen online steeds vaker 24×7 terecht bij publieke organisaties. Logius zorgt ervoor dat digitale dienstverlening voor publieke dienstverleners beschikbaar is en helpt hen deze zo in te richten dat burgers en bedrijven betrouwbaar en eenvoudig zaken kunnen regelen. Logius verbindt publieke en private organisaties door wensen en eisen om te zetten in betrouwbare oplossingen. Om dit te bereiken wordt het gesprek gevoerd met eindgebruikers, klanten en opdrachtgevers. Samen zorgen wij voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. De wensen en eisen van mensen en organisaties veranderen voortdurend, ook ten aanzien van de digitale overheid. Daarom wil Logius diensten ontwikkelen met oog voor de eindgebruiker (burgers en bedrijven) en deze aanbieden op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat.

Dit doet Logius door:

 • Regie te voeren op de samenhang binnen de generieke digitale infrastructuur en besluitvorming daarover, met oog voor de eindgebruikers.
 • Alle publieke organisaties te ondersteunen bij het maken van een heldere afweging over hoe middelen het best ingezet kunnen worden.
 • Het leveren van standaard oplossingen voor de digitale overheid en het bundelen van kennis en expertise op dit gebied voor efficiënte dienstverlening. Publieke organisaties kunnen zich zo maximaal richten op hun kerntaken.

Functie eisen

 • Togaf 9 of Archimate 3
 • 5 jaar brede infrastructuur kennis op gebied van netwerken, virtualisatie en opslag
 • 5 jaar ervaring met Cloud-omgevingen, specifiek containers en PaaS, kubernetes, git en andere open source PaaS tools (cncf.io.)
 • 5 jaar kennis en ervaring met Public én Private Cloud infrastructuren

Competenties

 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit;
 • Plannen en organiseren;
 • Analytisch vermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Klantgerichtheid.

Aanvullende kennis

Onderstaande is een pré:

 • Ervaring met werken binnen de rijksoverheid binnen een rijksbrede (interdepartementale) context
 • Je hebt ervaring als privacy contactpersoon (Avg/GDPR)

Overige functiewensen

 • Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.