Assen
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 1 september
Verlopen
225 Dagen geleden
Rijkswaterstaat

Databeheerder voor programma Vervanging en Renovatie

Opdrachtomschrijving

Rijkswaterstaat heeft vanuit het programma VenR “Opgave in Beeld (OiB)” aan de regio NN een uitvraag gedaan voor de zgn. Zicht op de Opgave (ZODO) 2023. Op basis van input vanuit de regio is de zgn. ZODO-template opgebouwd. Deze template dient als vervolg aangevuld te worden met de resterende objecttypen, oftewel de puntobjecten die in ZODO 2022 nog niet volledig waren ingevuld: zoals Verhardingen – Wegfundament, Verkeersbegeleidingssystemen Nat en Radarposten. Daarnaast dient er een actualisatie van de gegevens van de reeds in ZODO 2022 ingevulde assets door de regio plaats te vinden. Dit houdt tevens in dat er een aanvulling van gegevensvelden, die in 2022 nog niet waren ingevuld moet plaatsvinden en het tevens controleren van de bewijslast van de Einde Technisch Levensduur (ETL)

De benodigde technisch, onderbouwde data worden aangeleverd door de betreffende specialisten en coördinatoren, waarna jij aan de slag gaat om de ontworpen template te vullen, data samen te voegen en te controleren. op ontbrekende gegevens.

Daarnaast lever je een bijdrage aan de aanpassing van gegevens in bronsystemen waar nodig, zodat andere gebruikers dezelfde gegevens gebruiken (bijvoorbeeld collega assetmanagers, objectdeskundigen, PPO teams, GPO inspectieprogramma, GPO onderzoeksprogramma, productiestraten, …). Hiervoor zal je een adviserende taak krijgen om met de regionale V&R coördinator in landelijke overleggen een inhoudelijke bijdrage te geven t.a.v. de opbouw van de template NN. Dit vergt naast kennis van databeheer, ook enige assetmanagement- en civiele kennis. 

Jouw uitdaging

Als databeheerder ben jij de spil in het ordenen van al deze waardevolle gegevens. Je hebt een operationele taak waarbij je de input van anderen verwerkt. Je zorgt ervoor dat de informatie correct en gestructureerd wordt opgeslagen in de vaste format. Je ordent gegevens op een eenduidige en transparante manier. Je speelt een essentiële rol in het slimmer laten aanleveren van gegevens door de technisch adviseurs. Samen met je collega's werk je eraan dat anderen ook optimaal gebruik kunnen maken van deze informatie.

Daarnaast adviseer je de toeleveraars van data, zoals de technisch adviseurs en assetmanagers binnen de regio. en zorg je ervoor dat de benodigde data consequent worden aangeleverd en samengevoegd. Ook heb je een rol in het adviseren van de regionale coördinator tijdens landelijke overleggen om de opbouw en onderbouwing van de template te duiden

Functie eisen:

  • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo – opleiding. 
  • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over 3 jaar aantoonbare ervaring met het beheren / bewerken van data.

Overige wensen:

  • De mate waarin de aangeboden kandidaat kennis en ervaring heeft met Assetmanagement van Infrastructuur.
  • De mate waarin de aangeboden kandidaat kennis en ervaring heeft met de applicaties Ultimo, Meridian en ArcGIS.
  • De mate waarin de aangeboden kandidaat klantgericht en nauwkeurig werkt.
  • De mate waarin de aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met formules en macro's in excel en/of Visual Basic
  • De mate waarin de aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met het inrichten van (data) structuren die intuïtief werken voor de gebruikers.