Rijswijk/Utrecht
Senior
32 uur per week
4 months
Startdatum op 1 september
Verlopen
338 Dagen geleden
Rijkswaterstaat

Inhuurprofiel DISC

Werkervaring op het gebied van functioneel beheerprocessen

Opdrachtomschrijving:

Het doel van de opdracht is het ondersteunen van het cluster Verkeer en Vervoer met het verder vormgeven van een professionele en uniforme wijze van softwareontwikkeling en –beheer. Waarbij per applicatie dan wel model (of een cluster van samenhangende modellen en applicaties) wordt gekeken wat het beste past bij de huidige en toekomstig gewenste werkpraktijk. De nieuwe werkwijze voor softwareontwikkeling en -beheer heeft als vertrekpunt de huidige werkwijze (nog steeds in ontwikkeling) die gehanteerd wordt in het subcluster Goederenvervoer.

Uniformering is geen doel op zich, en omdat het beheer per model en applicatie geregeld is (met een eigen werkpraktijk) is het belangrijk dat er draagvlak gecreëerd wordt voor de nieuwe werkwijze, voor of tijdens implementatie. Niet alleen draagvlak bij de eigen RWS functioneel beheerders/modeladviseurs maar ook bij de al jarenlang betrokken applicatiebeheer-partijen, niet zijnde RWS (markpartijen met hele specifieke kennis m.b.t. verkeer- en vervoersmodellering en die veelal worden beschouwd als ‘partners’ van RWS). 

Jouw belangrijkste taken:

De volgende (niet gelimiteerde) werkzaamheden vallen onder de opdracht:

 • IV-Portfolio management: het vastleggen van het IV-porfolio Verkeer en Vervoer en per portfolio item de meest relevante kenmerken (doelstelling: overzicht creëren ‘waar zijn we van’ en verdiepende informatie vastleggen t.b.v. kennisoverdracht huidige en toekomstige medewerkers).
 • Aanvullend op bovenstaande: het inventariseren en vastleggen van de huidige beheersituatie aangaande de model- of applicatiesoftware.
 • Het vastleggen van de huidige, in de praktijk toegepaste wijze van softwareontwikkeling en –beheer in het subcluster Goederenvervoer, wat als vertrekpunt wordt gehanteerd.
 • Het per model of applicatie inventariseren van behoeftes, wensen en/of ideeën op het gebied van softwareontwikkeling en –beheer. Het betreft de behoeftes van de betrokken RWS functioneel beheerders / modeladviseurs maar ook bij betrokken marktparten (waaronder de applicatiebeheer partij).
 • Het vastleggen van een toekomstbestendige, geüniformeerde werkwijze van softwareontwikkeling en –beheer (genaamd: softwarebeheerplan) die uitlegbaar is aan de huidige en toekomstige functioneel beheerders/modeladviseurs en betrokken markpartijen. Het laat zien hoe we samen willen werken, en waarom we dat op de voorgestelde wijze willen doen (wat levert het op).
 • Het creëren van draagvlak voor het softwarebeheerplan bij de teamcoördinatoren van het cluster Verkeer en Vervoer, het betreffende afdelingshoofd en betreffende functioneel beheerders/modeladviseurs. 
 • Vanuit de inventarisatie van het heden (hoe gaat het nu) en het softwarebeheerplan (hoe zouden we het willen) moet er per model of applicatie worden bepaald welke stappen gaan we ondernemen, wanneer doen we dat, wat gaat dat aan inspanning kosten, en wat is de doorlooptijd. Niet alles kan tegelijk, en er dient dus geprioriteerd te worden. 
 • Het in de praktijk brengen van de vorige bullet. Dus eigenlijk het implementeren van het softwarebeheerplan. Mogelijk dat er gedurende het maken het plan ook al implementatieacties kunnen worden gestart.
 • Het leveren van een ondersteunende bijdrage aan het verder professionaliseren van het onderdeel databeheer, in samenwerking met een RWS data-deskundige van het cluster Verkeer en Vervoer.
 • Het vervolg geven aan een verdiepende analyse op de resultaten van het reeds door een externe partij (SysQa) uitgevoerd onderzoek aangaande de eisen van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Resultaten van die analyse (resulterende in aanbevelingen of aandachtspunten) worden onderdeel van het softwarebeheerplan.
 • Het leveren van een bijdrage, in meer of minder mate bij de volgende onderwerpen: digitoegankelijkheid, Open Overheid, Communicatievisie Verkeer- en vervoersmodellen, interne RWS ontwikkelingen op gebied van softwareontwikkeling en –beheer. Deze onderwerpen raken de IV portfolio en de producten die daarmee worden gemaakt. 

RWS hanteert voor een ketenbenadering voor softwareontwikkeling, waarbij naast een kerngebruiker en een functioneel beheerder ook een applicatiemanager van de Centrale Informatie Voorziening (CIV) van RWS betrokken is. De CIV is verantwoordelijk voor de aansturing van externe markpartijen, die veelal onder een raamcontract vallen. Dit is NIET de praktijk bij de ontwikkeling van Verkeer en Vervoersmodellen. De functioneel beheerder /modeladviseur koopt met behulp van de RWS afdeling Kennisinkoop de gewenste dienstverlening in, en stuurt deze gecontracteerde partner dus zelf aan. Deze vorm is historisch zo gegroeid op basis van de specialistische kennis bij een selectieve groep (kleine) marktpartijen en de hoge mate van maatwerk dat gewenst is. Wel dient er oog te zijn voor ontwikkelingen intern RWS maar ook daarbuiten op het gebied van softwarebeheer.

Competenties:

 • Kan overzicht behouden en is snel van begrip
 • Kan zich snel inwerken in complexe vraagstukken (zeker als er geen kennis is van verkeersmodellering)
 • Is resultaatgericht en heeft een hands-on mentaliteit
 • Is organisatiesensitivitief en beschikt over overtuigingskracht
 • Flexibel ingesteld om maatwerk te kunnen afwegen tegen standaard processen
 • Kan zelfstandig werken
 • Kan vanuit kennis en overtuigingskracht complexe zaken uitleggen
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands

Functie eisen

 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo diploma 
 • De aangeboden kandidaat is BiSL-gecertificeerd (BiSL Foundation dan wel BiSL Next).
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring op het gebied van functioneel beheerprocessen (met name de BiSL-processen: Gebruiksbeheer, Functionaliteitenbeheer, Behoeftemanagement, Wijzigingenbeheer, Transitie), softwarebeheer en -kwaliteit
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het gebruik van tooling die het proces van (ge-versie-beheerde) softwareontwikkeling en –beheer ondersteund.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het werken voor of binnen een overheidsorganisatie en het zelfstandig aansturen van IT – marktpartijen.