Den Helder
Senior
40 uur per week
Startdatum op 1 november
Verlopen
293 Dagen geleden

Senior Beheerder

Heb jij ervaring als leidinggevende en kennis van Linux en OpenSource?

Beschrijving werkzaamheden:

1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:

 • Het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen);
 • Het uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen (NSA's);
 • Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders;
 • Het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;
 • Het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid;
 • Het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen;
 • Het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

 

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:

 • Het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken;
 • De samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren;
 • Het uitwerken van prestatiekaders vanuit producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden;
 • Het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen;
 • Het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders;
 • Het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.

 

3. Draagt zorg voor het problem management door:

 • Het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit;
 • Het initiëren en voorzitten van overleg met belanghebbenden en uitvoerenden;
 • Het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van (hernieuwde) normen en kwaliteitsaspecten.

 

4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de gestelde kaders op het gebied van:

 • Realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) en de samenhang met de totale ICT infrastructuur;
 • Levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van onder o.a. Audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen;
 • Het adviseren over kaders, vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen;
 • Uitwerken van investeringsdossiers en input leveren voor aanbestedingstrajecten;
 • Het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik;
 • Input leveren tbv actualisatie van de FKP's over gebruik, kosten en betrouwbaarheid;
 • Input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid.

Need to have skills:

 • Technisch Applicatiebeheer (met name op het gebied van Tools)
 • Ervaring met Linux en OpenSource.
 • Ervaring met Netwerken/DNS/Firewalls
 • Ervaring met Monitoring Tools
 • Ervaring met Scheduling & AutomationTools

 

Nice to have skills:

 • Vaardigheid in het opstellen van adviezen, het aansturen van beheerders, werken in teamverband en snel/adequaat kunnen schakelen in probleemsituaties.

LET OP:

 • Nederlands paspoort vereist.
 • Voor deze opdracht is een screening vereist, deze zal gemiddeld zo'n 8 weken duren.
 • Er wordt een minimale aanwezigheid van 2 dagen op de werklocatie verwacht.