Den Haag
Senior
36 uur per week
6 months
Startdatum op 1 september
Verlopen
299 Dagen geleden
DUO Den Haag

BI Specialist

Wij zoeken een ervaren BI Specialist met veel product kennis van Power BI, Tableau, Powercenter en Business Objects.

Opdrachtomschrijving

Als Senior BI Specialist (DWH) ben je naast het opleveren van informatieproducten ook verantwoordelijk voor het verbeteren van de datakwaliteit en het optimaliseren van de data-integratie. Advies overgang Oracle OXE naar Microsoft en/of andere omgeving. Vanuit de xbrl kunnen rapporteren aan de business. Het kunnen modelleren van complexe data. Advisering xbrl bestanden naar een database. Vanuit de data rapportages en dashboard kunnen maken die toegevoegde waarde leveren voor de business.

Achtergrond opdracht

Het onderwijsveld ontvangt jaarlijks ongeveer 40 miljard via DUO van het Ministerie van Onderwijs. Elk schoolbestuur dient zich te verantwoorden over de verkregen financiële middelen. Elk jaar moeten de schoolbesturen (wel of niet met behulp van een administratiekantoor) verantwoording afleggen over de besteding van de verkregen middelen. Het verwerken van de verantwoordingsgegevens is een kerntaak van DUO. DUO ontvangt de verantwoording via papieren documenten, inclusief een controleverklaring van de accountant. Daarnaast worden de jaarrekeninggegevens op digitale wijze op basis van SBR/XBRL geregistreerd. DUO ontvangt en verwerkt enerzijds de gegevens en anderzijds analyseert en verrijkt DUO de gegevens en rapporteert aan OCW en de Inspectie van het Onderwijs over de uitkomsten. Tot slot stelt DUO de gegevens als open data beschikbaar. Het hele speelveld van verantwoording in het onderwijs kenmerkt zich door vele stakeholders, met verschillende belangen. Dit maakt de verantwoordingsketen complex en lastig om veranderingen in door te voeren.

Functie eisen:

  • Ervaring met ontwikkelen in scrumomgeving
  • Meer dan 5 jaar hands-on ervaring met Business Objects (senior) en PowerBI
  • Kennis en ervaring met Power BI, Tableau, Powercenter en Business Objects Minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau
  • Minimaal 5 jaar ervaring met BI consultancy

Overige wensen:

  • Meer dan 3 jaar hands-on ervaring met Powercenter en Tableau
  • Kennis van financiële processen en financiële verslaglegging
  • Kennis en ervaring van de OCW Taxonomie, XBRL.
  • Kennis en ervaring met data warehouse architectuur, ETL- en rapportontwerp, datamodelleren (Kimball, Inmon, Linstedt), dashboarding
  • Minimaal 2 jaar ervaring overheidservaring
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De DUO-vestiging in Den Haag heeft als primaire taak de correcte maandelijkse bekostiging van alle onderwijsinstellingen in Nederland, op basis van actuele cijfers en geldende wet- en
regelgeving. Voor het uitvoeren van de bekostiging wordt gebruik gemaakt van een applicatielandschap dat is ontwikkeld volgens de principes van een Service Oriënted Architecture. Informatie wordt naar de onderwijsinstellingen ontsloten via verschillende portalen. Tevens liggen er koppelingen met een aantal nog in gebruik zijnde Oracle Legacy-applicaties.