's-Gravenhage
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 12 juli
Verlopen
384 Dagen geleden
KOOP

Ops engineer

Voor onze Opdrachtgever zoeken wij een ervaren Ops engineer met kennis en ervaring van Java webapplicaties, Docker en Kubernetes.

Opdrachtbeschrijving:

KOOP zoekt 1 Ops engineer met kennis en ervaring van Java webapplicaties, Docker en Kubernetes. Er wordt ervanuit gegaan dat de Ops engineer (beheerteam) en het ontwikkelteam nauw samen zullen werken. Het scrum team is te allen tijde beschikbaar voor ondersteuning van de Ops engineers. LVBB wil de OTAP omgeving stabiel en robuust houden en verbeteringen aanbrengen. Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrum-team en ervaring met het werken in een Agile omgeving, zijn belangrijke vereisten. Het huidige managed hosting contract loopt af. Logius heeft bekendgemaakt dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MinBZK) heeft besloten dat het Standaard Platform (SP) van Logius de verplichte clouddienst wordt voor het ontwikkelen en hosten van ICT-systemen. Hiervoor geldt een "pas toe of leg uit" beleid. Dit geldt voor alle overheidsonderdelen die deel uitmaken van MinBZK, waaronder ook KOOP. De ambitie van KOOP is om voor oktober 2023 alle ICT-systemen gemigreerd te hebben naar het SP. Het SP is een verzameling applicaties waarmee door Logius wordt voorzien in het ontwikkelen en hosten van softwareapplicaties.

De werkzaamheden, die de medewerker zelfstandig en proactief dient uit te voeren omvatten incident afhandeling, correctief onderhoud en troubleshooting. Er wordt van de Ops engineer verwacht dat de beheertaken, zoals hieronder beschreven, worden uitgevoerd. Doorontwikkeling ligt bij het LVBB ontwikkelteam maar het kan voorkomen dat er aan de Ops engineer gevraagd wordt om hieraan bij te dragen. Dit zal vooraf een sprint in overleg met Ops engineer(s) worden besproken.

Werkzaamheden/taken:

1. Incident beheer, correctief onderhoud en troubleshooting

Voor incident beheer is de Ops engineer verantwoordelijk voor de volgende taken:

– Het monitoren, actief signaleren, analyseren en oplossen van incidenten;

– Het registreren en afhandelen van geconstateerde incidenten en meldingen in het meldingensysteem van KOOP;

– Zelfstandig ervoor zorgdragen dat de continuĆÆteit gewaarborgd blijft.

– Het opstellen van incidentrapportages. Voor incidenten met prioriteit 1 wordt er altijd een incidentrapportage opgesteld. Voor incidenten met een lagere prioriteit geldt dat een incidentrapportage wordt opgesteld indien hier om gevraagd wordt.

2. Preventief c.q. proactief onderhoud van het (systeem)landschap

Hieronder worden werkzaamheden verstaan, die noodzakelijk zijn aan de componenten om incidenten te voorkomen. Naar aanleiding van incidenten, meldingen en monitoring wordt van de technisch applicatiebeheer verwacht dat preventieve maatregelen op het systeem worden genomen om de continuĆÆteit te waarborgen. Deze maatregelen kunnen door de Ops engineer zelf worden doorgevoerd in de componenten of kunnen in de vorm van user stories worden doorgegeven aan het scrum-team. Indien de Ops engineer zelf wijzigingen doorvoert in de componenten dient dit in samenspraak met het scrum-team uitgevoerd te worden.

3. Continuous deployments

Van de Ops engineer wordt verwacht dat diegene ondersteuning verleend bij deployments op de OTAP omgeving. Hierbij wordt verwacht dat er installatiehandleidingen conform de KOOP template worden opgeleverd en er actief ondersteuning wordt verleend tijdens deployments.

Functie eisen:

 • Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 2 jaar ervaring als Ops Engineer
 • Kennis en ervaring met JAVA webapplicaties, Docker en Kubernetes
 • Ervaring in Troubleshooting en incidenten oplossen
 • De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal op het niveau dat nodig is voor de genoemde werkzaamheden (aantoonbaar in aanbieding)
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up-to-date antivirussoftware en een linux instantie t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden

Functie wensen:

 • Kennis en ervaring met Monitoring tooling zoals Kibana/Elastics en Grafana
 • Kennis en ervaring met CI/CD zoals GIT, Nexus en Harbor
 • Ervaring met migraties in een complexe (keten)omgeving
 • Kennis en ervaring met noSQL database MarkLogic; en XQuery; en gerelateerde technologieĆ«n zoals XML en XSLT
 • Ervaring met migraties
 • Bij voorkeur per direct beschikbaar of zo snel mogelijk uiterlijk 1 juni 2023 voor 36-40 uur per week
De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiƫle Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiƫle) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiƫle bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet ā€“ en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geĆÆntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.