Den Haag
Senior
36 uur per week
11 months
Startdatum op 7 augustus
Verlopen
344 Dagen geleden
Bestuursdepartement

Senior Cloud DevOps Engineer

Opdrachtomschrijving

De CDO van JenV legt primair de focus op het vormgeven van gegevensdelings- en gegevenstyperingsbeleid. Dit komt voort uit de behoefte om data op een efficiënte en transparante wijze over de diverse onderdelen van het ministerie met elkaar te kunnen delen. Hiervoor is het essentieel dat er sprake is van eenheid van taal wanneer wordt gesproken over data. De CDO heeft om die reden de ambitie om van gegevensdeling een organisatorische vaardigheid te maken. JenV brede standaarden voor het definiëren van metadata worden vastgelegd in het JenV Afsprakenstelsel Gegevens (JAG). De metadata zelf wordt op een systematische manier opgenomen in een Gegevensboekhouding (Data Administratie of Data Catalog). Vanuit het programma helpen we door het realiseren van deze gegevensboekhouding, in nauwe samenwerking en onder functionele aansturing van de JenV CDO. Het voornemen is om voor een Gegevensboekhouding gebruik te maken van een open source oplossing die draait in een Azure omgeving. Als senior cloud DevOps engineer geef je richting en uitvoering aan de inrichting van de cloudomgeving en de continue doorontwikkeling van de software. Je zorgt ervoor dat de werkende oplossing passend is binnen de (cloud)kaders van JenV en stemt hierover af met andere cloud engineers binnen JenV. Daarnaast denk je mee met het team aan de (technische) inrichting van de Gegevensboekhouding die aansluit bij het JenV Afsprakenstelsel Gegevens. JenV staat aan het begin van deze ontwikkeling – daarom zoeken we een ervaren senior cloud DevOps engineer die ons vanaf de start helpt met de realisatie een platform en een eerste werkende Gegevensboekhouding. Daarnaast moet je in staat zijn flexibel mee te bewegen met keuzes die gaandeweg op basis van opgedane ervaring – gemaakt zullen worden. Omdat we nieuwe software opbouwen gaan we uit van veel onderling samenwerking en dus vragen we in principe 4 dagen fysieke aanwezigheid op locatie.

Functie eisen

  • De kandidaat heeft certificaten en diploma's in relevante richting en ervaring (minimaal 5 jaar) in het werken met programmeertalen zoals Python, Java, Javascript, SQL. 
  • De kandidaat heeft minimaal vijf jaar ervaring als cloud engineer voor een Azure platform. In deze ervaring vertrouwd met implementeren en beheren van services in de cloud en ervaring met Kubernetes, Kubectl en helm. 
  • De kandidaat beschikt over minimaal WO werk -en denkniveau. 
  • De kandidaat heeft minimaal vijf jaar ervaring met DevOps en systeembeheer, bijv. automatiseringstools, CI/CD en het werken met tools als Jenkins en Github/Gitlab. 
  • De kandidaat dient minimaal een voldoende te scoren op alle gestelde interviewcriteria om in aanmerking te komen voor gunning.

Functie wensen

  • De kandidaat heeft aantoonbare kennis/ervaring in de inrichting van een cloudomgeving en laat blijken kennis te hebben van o.a. beveiliging en Azure services 
  • De kandidaat heeft aantoonbaar affiniteit met open source oplossingen 
  • De kandidaat is aantoonbaar in staat automatiseringspijplijnen op te bouwen en te beheren (CI/CD) en weet zijn weg in tools als Jenkins en Github/Gitlab