Apeldoorn
Senior
36 uur per week
6 months
Startdatum op 10 juli
Verlopen
371 Dagen geleden
Belastingdienst

Datamodelleur

Opdrachtomschrijving

Het directoraat-generaal Douane is op zoek naar een LDM maker die ook DDL, XSD, enzovoort kan interpreteren en kan vertalen naar een LDM. Het gaat hierbij om werkzaamheden ten aanzien van de realisatie van de Datacatalogus en DUTO-eisen (DUurzame TOegankelijkheid). De aanwezige Logische en Fysieke Datamodellen moeten geïnventariseerd worden. De Logische Datamodellen dienen op orde te zijn. De velden/attributen in beide dienen gekoppeld te zijn. Daarnaast moeten hiërarchische structuren opgesteld worden, waaronder douane Schema’s voor zowel de opslag in DDD van gestructureerde informatieobjecten als voor de opslag van de overeenkomstige informatieobjecten in het dataplatform. Deze kennen een variant op het niveau van een Logische Datamodel en een variant op het niveau van een Fysiek Datamodel. De opdracht is voor 32-36 uur per week. In het geval van meerdere kandidaten geschikt worden bevonden, behoudt de dienst zich voor meerdere gunningen te doen.

Achtergrond opdracht

Programma Douane Informatiehuishouding op Orde (DIOO) is een meerjarig programma en heeft als opdracht de informatiehuishouding duurzaam op orde te brengen, alsook het verbeteren van de informatievoorziening van het DG Douane naar de Kamer en maatschappij. Een opdracht die voortkomt uit het Departementale Programma IOO (olv het Ministerie van Financiën). En deze is opgezet in reactie op de kabinetsreactie nav het rapport ‘Ongekend Onrecht’, waarin de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarop zij tijdens het onderzoek is voorzien van informatie. Daarnaast is er een groeiende noodzaak om de informatiehuishouding en –voorzieningen structureel en duurzaam te verbeteren.

In het programmaplan zijn 5 actielijnen gedefinieerd:

1. informatieprofessional, 2. volume en aard van informatie, 3. informatiesystemen 4. sturing en naleving. En 5. IV en politiek ambtelijke verhoudingen. Projecten onder de actielijnen zijn bijvoorbeeld: actief openbaar maken, e-mailarchivering en het implementeren van een document management systeem.

Functie eisen

  • Werkervaring in soortgelijke functie omtrent IV-beheersvraagstukken 3 jaar
  • Kennis over datacatalogus; Micr osoft: Consulting & Fasttrack Purview: UML-modellering in BiZZdesign Enterprise Studio; kunnen interpreteren van DDL en XSD’s etc en vertalen naar DDL 2 jaar
De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.