Den Haag
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 5 juni
Verlopen
415 Dagen geleden
KOOP

Java ontwikkelaar

Wij zoeken een ervaren Java back-end ontwikkelaar met veel ervaring met het Spring framework.

Opdrachtomschrijving

PLOOI is geen dubbele opslagplaats voor informatie; het is een verwijsindex waarbinnen alle informatie die door overheidsorganisaties gepubliceerd wordt, in eerste instantie beschikbaar gesteld en vindbaar wordt en in een volgende fase ook toegankelijker zal worden door het te voorzien van de juiste context. Om dit proces te sturen ontwikkelt het project PLOOI als hart van het systeem een kern, DCN (Datacollectie- en Normalisatie) die gegevens van al deze bronnen kan ophalen, registeren, verrijken, standaardiseren en indexeren. Daarmee worden de gegevens beschikbaar in het PLOOI portaal. Voor dit project zoekt KOOP een ervaren Java-ontwikkelaar, die mee kan bouwen aan dit systeem. DCN kent een microservices-architectuur en is gebaseerd op Spring Boot, Apache Camel en PostgreSQL. Voor zoekfunctionaliteit wordt gebruik gemaakt van Apache Solr. Zaken als schaalbaarheid en flexibiliteit worden zijn cruciaal in de ontwikkeling. Ook het modelleren van de gegevensstroom (gebaseerd op asynchroon berichtenverkeer) zal de nodige uitdagingen opleveren. Het gaat dan om zaken als ontdubbelen van documenten, bouwen van danwel integreren met onderdelen die geavanceerde analyses op teksten kunnen uitvoeren et cetera. Verder wordt DCN voorzien van beheersfunctionaliteit, zodat er inzicht is in de documentenstromen, en functioneel beheerders kunnen acteren op uitzonderingen hierin. De software is operationeel op een Kubernetes-omgeving (Red Hat OpenShift). Er zijn CI/CD pipelines gebouwd in Gitlab.

De senior developer:

 1. werkt binnen het team dat verantwoordelijk is voor de verwerking, opslag en indexering van de documenten
 2. heeft binnen dat team een richtingbepalende functie op het gebied van softwarearchitectuur
 3. werkt samen met diverse ontwikkelteams binnen KOOP
 4. bouwt zelf mee aan de software, samen met een drietal andere ontwikkelaars

Functie eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal WO werk-en denkniveau
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord,
 • versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring in het ontwikkelen van complexe en beheerbare Java applicaties, van architectuur tot en met realisatie
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het Spring framework
 • Kandidaat heeft ervaring met het werken in een agile omgeving in teams en het coachen van teamgenoten

Overige wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring heeft met Apache Solr
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring heeft met CI/CD en Kubernetes
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring heeft met Test Driven Development en testautomatisering
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring heeft met DevOps en de impact daarvan op softwarebouw
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring heeft met het schrijven van technische documentatie
De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.