Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 15 juni
Verlopen
280 Dagen geleden
COA

Consultant Informatiebeveiliging

Op zoek naar een consultant informatiebeveiliging!

Opdrachtomschrijving:

Informatiebeveiligingsactiviteiten worden bij het COA gestructureerd en gefaciliteerd vanuit het informatiebeveiligingsteam van de CISO. Om het team te versterken, is het COA op zoek naar een consultant informatiebeveiliging (IB), die samen met de ander teamleden, IB en de cyber weerbaarheid op een hoger niveau brengt. De IB-consultant adviseert projecten over IB-requirements en oplossingen. Hij/ zij draagt eraan bij dat veranderingen voldoen aan de BIO en de geldende IB-kaders, o.a. door IB-risicoanalyses te faciliteren of eventueel te leiden. Controle van IB-acceptatiecriteria en de verdere professionalisering van de borging van IB in het projectvoortbrengings- en changeproces horen daarbij. Daarnaast draagt de IB-consultant bij aan verhogen van de BIO-compliance door de organisatie daarin te adviseren. Het opzetten en/of verbeteren van beleid, standaarden, richtlijnen en procedures kunnen ook tot de werkzaamheden behoren, evenals het oplossen van issue’s en adviseren op het gebied van IB.

Als het gaat om de implementatie van een ISMS met behulp van een GRC-tool, kan jij het COA helpen bij het inrichten om te voldoen aan de specifieke eisen en behoeften. De IB-consultant is in staat meerdere zaken tegelijkertijd op te pakken en houdt daarin overzicht in de afspraken en de realisatie ervan. Ook op technisch gebied is de IB-consultant voldoende onderlegd. De IB-consultant is in staat om zich op korte termijn nieuwe materie eigen te maken en kan in zijn werkzaamheden vanuit het IB-team ondersteuning van ervaren collega’s verwachten

Eisen:

  • HBO/Academisch werk- en denkniveau;
  • Kennis en ervaring m.b.t. informatiebeveiliging, risicoanalyse, compliance, privacy, procesverbetering en de implementatie daarvan;
  • Kennis en ervaring m.b.t. BIO, ISO 27001 en ander gerelateerde best practices;
  • Kennis van infrastructuren en van security oplossingen;
  • Stevige en gewaardeerde gesprekspartner met overtuigingskracht voor lijnmanagement, projectleiders en gebruikers;
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.