Den Haag
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 13 juni
Verlopen
415 Dagen geleden
DUO Den Haag

Senior Software Architect

Voor het onderhoud van bestaande systemen en uitbreiding van de functionaliteit hiervan lopen meerdere trajecten waar architectuurexpertise nodig is om te borgen dat deze wijzigingen en uitbreidingen passen in de enterprise architectuur van DUO. DUO (vestiging Den Haag) heeft zowel de systeemontwikkeling als de exploitatie van de infrastructuur uitbesteed aan externe leveranciers. Voor de regiefunctie is architectuurexpertise nodig voor inhoudelijke aansturing van leveranciers. Dit geldt specifiek voor MTHV's (Methoden, Technieken, Hulpmiddelen en Voorschriften). 

Verantwoordelijkheden: 

 • Opstellen Project Start Architectuur (PSA) documenten i.s.m. business- en informatiearchitecten. Invullen van het hoofdstuk technische architectuur in de PSA voor ieder project
 • Opstellen principes, richtlijnen en standaarden voor technische architectuur
 • Opstellen principes, richtlijnen en standaarden voor systeem- en softwareontwikkeling
 • Inrichten en actueel houden van omgevingen (OTAP+RS)
 • Reviewen FO’s (Use case Specificaties) en TO’s (UML Designs)
 • Opstellen en onderhouden van de architectuurvisie (w.o. de Technische Enterprise Architectuur), ICT-referentiemodellen en MTHV’s
 • Bewaken van de architectuur als onderdeel van applicatieonderhoud en –ontwikkeling
 • Adviseren ICT Management op diverse gebieden van softwareontwikkeling (architectuur, processen, methodieken, technologie)
 • Projecten adviseren over technische oplossingsrichtingen
 • Projecten ondersteunen bij het gebruik van MTHV's
 • Projecten ondersteunen bij technische inhoudelijke vraagstukken
 • Bewaken van en regie (governance) voeren op de technische architectuur

DUO-Den Haag heeft haar organisatie en informatievoorziening gebaseerd op een vastgestelde enterprise architectuur. ICT ontwikkelt een applicatiearchitectuur, om te bewaken dat ICT de juiste toegevoegde waarde biedt aan de primaire en secundaire bedrijfsprocessen van DUO. De applicatiearchitectuur bestaat uit het geheel van applicaties, gegevensverzamelingen, maatwerkpakketten, standaard pakketten, hun onderlinge relaties, afhankelijkheden en onderliggende communicatiemechanismen. Het huidige applicatie landschap binnen DUO OI-BKP wordt de komende jaren vernieuwd om zodoende te kunnen zorgen dat DUO in de toekomst Blijvend Beter kan Bekostigen. Hiervoor zal vanuit project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (kortweg DAB) grote delen van het huidige landschap vervangen worden door applicaties gerealiseerd met Blueriq. Blueriq is een regel gestuurde modelleeromgeving (LowCode). Met behulp van RMS (Rule Management Suite) komen met AIR modellen geïnterpreteerde wetten en regels samen in Blueriq applicaties. Hierdoor wordt naast het toekomst vast maken van het landschap ook één van de andere vernieuwingsdoelen bereikt, het beter traceerbaar maken van uitkomsten naar de wet- en regelgeving. Deze nieuwe applicaties vervangen grote delen van het huidige op SOA gebaseerde .Net landschap, maar ze zullen wel met de overgebleven applicaties moeten integreren. Verder worden de overgebleven applicaties gemoderniseerd, zodat deze aan huidige technieken en gangbare architectuur principes voldoen.

Functie eisen:

 • WO werk- en denkniveau (Minimaal 4 jaar). Aantoonbaar op CV.
 • Ervaring (Minimaal 5 jaar) als Java ontwikkelaar. Aantoonbaar op CV
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een aansturende en ondersteunende rol als architect
 • Kennis van en recente werkervaring met domain driven design, event driven architecture, cqrs
 • Kennis van en recente werkervaring met de diverse integratie tooling en integratieoplossingen
 • Kennis van en recente werkervaring met integratiearchitectuur patronen

Functie wensen:

 • Recente werkervaring met Blueriq
 • Recente werkervaring met API manager
 • Recente werkervaring met SOA architectuur
 • Recente werkervaring met (enterprise) architectuurprincipes (business-, informatie en technische architectuur)
 • Recente werkervaring met ontwerpen met UML
 • Kennis van Webtechnologie (HTML4/5, CSS, jQuery, Webrichtlijnen)
 • Recente werkervaring met Java ontwikkelstraat
 • Sterk in kennisdeling, kennisoverdracht en documenteren

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De DUO-vestiging in Den Haag heeft als primaire taak de correcte maandelijkse bekostiging van alle onderwijsinstellingen in Nederland, op basis van actuele cijfers en geldende wet- en
regelgeving. Voor het uitvoeren van de bekostiging wordt gebruik gemaakt van een applicatielandschap dat is ontwikkeld volgens de principes van een Service Oriënted Architecture. Informatie wordt naar de onderwijsinstellingen ontsloten via verschillende portalen. Tevens liggen er koppelingen met een aantal nog in gebruik zijnde Oracle Legacy-applicaties.