Den Haag
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 15 juni
Verlopen
388 Dagen geleden
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Systeem / Solution architect

Wij zijn op zoek naar een Systeem / Solution architect met kennis en ervaring van software ontwikkeling en met ArchiMate en/of UML + TOGAF gecertificeerd.

Opdrachtbeschrijving

De roadmap van het programma Toekomstige Informatievoorziening (TIV) is recent vastgesteld. De roadmap bestaat voorlopig uit een drietal slices en meerdere bouwblokken die de ontwikkeling van de slices ondersteunen. Een slice is een werkpakket dat onder meer bestaat uit de IV-ondersteuning voor een combinatie van een klantgroep en een processtap uit de zogeheten 'Reis van de Aanvrager'. De IND zoekt twee systeemarchitecten. De opdracht van de systeemarchitect is om samen met de ontwikkelteams de kaders te bepalen waarbinnen de software-ontwikkeling van een slice moet plaatsvinden vastgelegd in zogeheten inrichtingskaders. De systeemarchitect werkt daartoe nauw samen met de ontwikkelteams. Dat doe je als onderdeel van een team van ongeveer 5-6 systeemarchitecten, die op basis van de beoogde architectuur inrichtingskaders maken waarin we aangeven wat wel en wat niet gewenste patronen van ontwikkelen. Onderwerpen die daarbij een grote rol spelen zijn onder andere correspondentie, werkstroombesturing, gebeurtenissturing, registers, regeluitvoering en rechtenbepaling. Tot slot werk je samen met de Lead architect TIV en de domeinarchitecten die aan de uitwerking van de slices werken, belangrijk onderwerp daarbij is de transitie-architectuur en de invulling/gevolgen daarvan binnen de verschillende slices. Je hebt dus enerzijds een duidelijke focus op het resultaat (inrichtingskaders) en anderzijds ben je de verbindende schakel (op inhoud en proces) die alle betrokkenen op inhoud bij elkaar brengt en zorgt dat de uitvoering van de roadmap een succes kan worden.

Achtergrond opdracht

De IND is verantwoordelijk voor het tijdig en zorgvuldig besluiten over toelaten of niet van mensen die asiel nodig hebben, willen werken, studeren, naturaliseren of hier voor de liefde komen. Als goede dienstverlener zijn we naast zorgvuldige toelating ook verantwoordelijk voor een effectieve en permanente handhaving. De IND wil een moderne dienstverlener zijn die informatie- gestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen; van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de aanvrager op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. De huidige informatievoorziening van de IND sluit onvoldoende aan bij deze ambitie.

Daarom wil de IND wil in de komende 10 jaren een nieuw (Beslis)ondersteunend realiseren door het huidige systeem INDIGO stukje voor stukje te vervangen of te vernieuwen, zodat door het oplossen van de problematische legacy de continuïteit van de bedrijfsvoering geborgd is, informatie gestuurd werken mogelijk is in de gehele organisatie en de huidige (primaire) processen betere ondersteuning krijgen om beter te kunnen plannen, sturen en verantwoorden. Het programma TIV is de plaats waar de vernieuwing wordt vormgegeven en gerealiseerd.

Functie eisen

 • Kandidaat is TOGAF gecertificeerd.
 • Je hebt aantoonbare, gespecialiseerde kennis van modelleertechnieken, -tools en -modellen en kan dit aantonen met werkervaring met ArchiMate en/of UML.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten van kaders/richtlijnen voor software ontwikkeling.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als Systeem/Solution architect.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met werken in Agile/Scrum/PRINCE2.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring bij de (Rijks)overheid.

Aanvullende kennis

 • Ervaring met het adviseren in de rollen Systeem architect, Solution architect, Lead engineer.
 • Je hebt aantoonbare kennis van gebeurtenissturing en/of regelgestuurde processen en/of registers.
 • Ervaring als ontwikkelaar in OO taal, voorkeur voor Java.
 • Ervaring in Agile/Scrum omgeving.
 • Presentatie en advies vaardigheden.
 • Ervaring met cloud landschap (containers etc).
 • Ervaring met stakeholder management.
 • Ervaring met complexe wet- en regelgeving (organisatie).

Bereid om minimaal 2 dagen per week aanwezig te zijn op kantoor in Den Haag.