Rotterdam
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 juni
Verlopen
398 Dagen geleden
Port of Rotterdam

Programmamanager Blueprint

Het Havenbedrijf Rotterdam is actief voor heel de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag √©n morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‚ÄėPort of Rotterdam‚Äô, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven √©n investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied.

Een van de twee kerntaken van HBR is de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven. Als regisseur van de ruimte in de haven, staat HBR voor de opgave om de haven van Rotterdam veilig, effici√ęnt en effectief te exploiteren. HBR heeft dit spel met verve gespeeld, zie daar de hoge noteringen in de wereldranglijsten. Het spel van de regisseur is echter aan het veranderen, vanwege een aantal ontwikkelingen:¬†

 1. Schaarste van zowel fysieke als gebruiksruimte in het havengebied
 2. Klimaat en de mondiale energietransitie 
 3. Veranderingen van regels en overheidsinterventies 
 4. Meegroeien met veranderende klanteisen: schaalgrootte schepen en veranderende ladingen 
 5. Vervangingsvraagstuk: een aanzienlijke percentage van het areaal nadert de vervangingsdatum
 6. Data transformatie: de mogelijkheden benutten door de inzet van data en technologie, intern en extern. 

Om het spel van regisseur goed te kunnen blijven spelen heeft HBR het programma Port Life Cycle opgezet, met als doel de haven optimaal te blijven exploiteren in een veranderende wereld. Dit vraagt om samenwerking tussen betrokken afdelingen en een gedeeld en betrouwbaar informatiefundament.

Over de organisatie

De exploitatie van de haven raakt meerdere domeinen binnen Havenbedrijf Rotterdam. Eén van deze domeinen is Havenontwikkeling en -Beheer. Binnen dit domein wordt gericht gewerkt aan toekomst vaste fysieke en digitale oplossingen voor gebruiksruimte en infrastructuur. De volgende afdelingen maken onderdeel uit van dit domein:

 • Environmental Management (EM)¬†is er om de balans tussen het HIC, de omgeving en de klant te behouden en te verbeteren met als doel een goed vestigingsklimaat en duurzame groei te realiseren.¬†
 • Port Development (PD)¬†heeft tot doelstelling het haven-en-industriecomplex effici√ęnt, veilig, flexibel en toekomst vast te ontwikkelen, door ‚Äď passend binnen de omgeving ‚Äď vervoersstromen en bedrijfsvestigingen te accommoderen en de beschikbare grond optimaal te benutten. PD/Port Planning is verantwoordelijk voor het vijfjaarlijkse Port Masterplan.¬†
 • Asset Management (AM)¬†heeft als doel het haven- en industriecomplex voor de stakeholders beschikbaar en bereikbaar te houden, door het op de meest "state of the art" manier uitvoeren van integraal- en effici√ęnt asset management, waarin veiligheid, duurzaamheid, klanttevredenheid, data en innovatie.¬†¬†
 • Digital &IT (D&IT)¬†is verantwoordelijk voor blijvend goede IT-ondersteuning voor HbR medewerkers en processen, de optimalisatie van nautisch-logistieke ketens door inzet van slimme technologie en benutten van de kracht van data, blijvend goede IT-connectiviteit in de haven en het stimuleren en ontwikkelen van slimme infrastructuur en tenslotte volwassen cyber security van HbR en de Haven¬†
 • Commercie¬†realiseert waarde rondom de huidige en toekomstige asset base van het HIC. Waarde wordt primair gerealiseerd door het aantrekken van klanten en bedrijvigheid, het (laten) ontwikkelen van land, digitale applicaties en nieuwe bedrijfsactiviteiten en bijdragen aan succesvolle initiatieven van klanten.¬†¬†

Als Coördinator Architectuur Blueprint coördineer je de werkzaamheden van het Blueprint team, en zorg je ervoor dat deze eenduidig, begrijpelijk en volgens HbR standaarden beschreven zijn. 

Het Programma Blueprint beschrijft het target operating model van de Port Life Cycle. Hoe lopen de belangrijkste processen over de afdelingen heen?

De Blueprint is een term uit de methode Managings Successfull Programmes. De Blueprint wordt gebruikt om beeld te krijgen van de huidige en gewenste situatie en focus te houden op de benodigde verandering en transformatie om de benefits te bereiken. Het is een invulling van de bestaande Port Reference Architecture. De Blueprint, Benefit Maps, Projects Dossier en Programme Plan worden parallel ontwikkeld. De Business Case, die onderweg steeds gedetailleerder en duidelijker wordt, vormt de verbinding en rationale voor beslissingen (Affordable? Achievable? Et cetera). De Blueprint  beschrijft welke verandering er opgeleverd moet worden en vormt hiermee de basis voor de Project Briefs. De acceptatie van het project resultaat hangt samen met de mate waarin de capabilities, zoals beschreven in de Blueprint, ingevuld zijn. Niet alle capabilities worden tegelijkertijd gerealiseerd: de oplevering vindt plaats in etappes (Tranches). De intermediate blueprints corresponderen met deze tranches.

De Blueprint vertoont overeenkomsten met de Enterprise Architecture. Vaak wordt de (huidige en toekomstige) organisatie beschreven aan de hand van het POTI-model:

P ‚Äď Processen, bedrijfsmodellen en bedrijfsfuncties, inclusief operationele kosten en performance levels.

O ‚Äď Organisatiestructuur, # medewerkers, rollen, benodigde kennis en ervaring; veranderingen in de bedrijfscultuur, -stijl en personeel.

T ‚Äď Technologie: van gebouwen en accommodaties tot IT-systemen en ‚Äďapplicaties, inclusief hergebruik hiervan.

I ‚Äď Informatie en gegevens.

Als coördinator van de architectuur blueprint geef je leiding en vorm aan deze blueprint. Je werkt samen met een (parttime) blueprint team, bestaande uit architecten en subject matter experts van het Havenbedrijf. Je werkt nauw samen met de programma manager en de business change manager om duidelijk te krijgen welke capabilities zij nodig hebben om de doelen van PLC te bereiken.

 • Je voert de volgende taken uit, in samenwerking met de programma manager:Je bepaalt aan de hand van HbR standaards welke vorm de blueprint moet krijgen
 • Je bepaalt samen met het team de final blueprints en mogelijke intermediate blueprints: het benodigde en beoogde PLC landschap van data, data/informatieproducten, standaarden en tools
 • Je bepaalt samen met het team de delta‚Äôs tussen de huidige situatie en de gewenste situaties, inclusief een of meerdere mogelijkheden hoe deze gap te overbruggen
 • Je voert eindredactie over de blueprint producten
 • Je vertaalt de blueprint naar project start architectuur documenten als ijkpunt voor de PLC projecten
 • Je maakt een planning voor het opleveren van de diverse blueprint producten en detailleringen
 • Je organiseert de meetings van het Blueprint team en zit deze voor. Je coacht de teamleden
 • Je maakt de blueprint breder communiceerbaar
 • Je stemt af met de Enterprise architect en de staf/beleidsafdeling van D&IT welke besluitvorming er nodig is
 • Samen met de programma manager en business change managers vertaal je de Blueprint,¬†in combinatie met de benefits map tot een programma plan, waarin de verandering stapsgewijs wordt aangepakt. Dit vormt de basis voor de programma uitvoering.

Als Coördinator Blueprint ben je een ervaren coördinator met een duidelijke affiniteit of achtergrond in architectuur.

Specifieke kennis en expertise: 

 • Minimaal 5 jaar ervaring in een co√∂rdinerende functie, opgedaan binnen IT-projecten en -programma's.
 • Ervaring met het vormgeven van IT architectuur: Processen, techniek, standaarden, informatieproducten
 • Bij voorkeur kennis van de methodes MSP (managing successfull programmes) en architectuur methodes zoals TOGAF
 • Wetenschappelijk werk- en denkniveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Ervaring met methodieken als Agile en scrum is een pr√©¬†
 • In staat om vanuit een high level schets stapsgewijs te detailleren