Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 mei
Verlopen
383 Dagen geleden
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Backend Developer

Op zoek naar een Backend Developer

Opdrachtomschrijving:

De directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS (DI) stelt het informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijksbrede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering. Daarnaast ontwikkelt DI kaders voor informatie en ICT-activiteiten en toetst deze. Binnen DI bestaat het programma I-Realisatie dat zorgt voor het tot stand brengen van digitale ondersteuningsmiddelen die VWS en mogelijk andere partijen helpt in het uitvoeren van de taken.

DUS-I: Voor de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) ontwikkelen wij een subsidieportaal voor burgers. Dit portaal moet burgers voorzien in het uitvoeren en inzien van een subsidieaanvraag en daarnaast de volledige interne bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie faciliteren. Door de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens moet de software veilig en met zorg voor privacy ontwikkeld worden. Daarnaast moet het portaal zowel flexibel als schaalbaar zijn.

WOO: Voor de Programmadirectie Openbaarheid (PDO) ontwikkeld iRealisatie een platform voor het openbaar maken van besluiten en documenten gerelateerd aan de Covid-19 crisis. Met dit schaalbare platform moeten gebruikers gemakkelijk een veelheid aan documenten kunnen onderzoeken en effectief geholpen worden in het beantwoorden van hun zoekvraag. Voor beide programma onderdelen zijn wij op zoek naar een ervaren Backend Developer met kennis van Python.

Eisen:

• Kandidaat beschikt over HBO/WO denkniveau

• Aantoonbare ervaring met PHP

• Aantoonbare ervaring met complexe datasystemen, privacy en security

• Praktijkervaring met het bouwen van API’s en gegevenskoppelingen

Wensen:

• Aantoonbare ervaring met andere backend talen zoals Python, Go of NodeJS

• Aantoonbare ervaring met security & privacy by design, in de context van persoonsgegevens

• Aantoonbare ervaring met Backend frameworks, bouwen van greenfield oplossingen

• Praktijkervaring met Agile / Scrum project management methodieken

• Aantoonbare ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen met DevOPS.

• Aantoonbare ervaring met crypto en on premis software

• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel Engels als Nederlands.