Den Haag
Senior
24 uur per week
8 months
Startdatum op 1 mei
Verlopen
444 Dagen geleden
Rijkswaterstaat

Business- en data-analist

Wij zoeken een Business- en/of data-analist met een breed eigen netwerk en met een duidelijke link naar IV-ontwikkeling en vernieuwing

Opdrachtomschrijving

Een informatie- en kennisintensieve organisatie; zo mag je Rijkswaterstaat noemen. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt de informatiehuishouding bij de rijksoverheid versneld op orde gebracht. Er dient een grote verbeterslag plaats te vinden in de informatiehuishouding van de gehele rijksoverheid. Om te komen tot de verbeterslag op het gebied van informatie voor de instandhouding van het vastgoed is een programma Vastgoedinformatie en Beleid (VIB) opgericht. Het doel van dit programma is om verbeteringen te realiseren ten behoeve van het contract met onderaannemers voor het in stand houden van ongeveer 600 gebouwen en gronden en het verbeteren van de informatiepositie van de afdeling Vastgoedmanagement. Het programma is gepositioneerd in de business als onderdeel van de IV keten waarbij we nauw samenwerken met onze IV-partners en opdrachtnemers om te komen tot levering van onderhoud voor de gebouwen en terreinen. Het speelveld is erg interessant door de samenwerking met assetmanagement van het primair proces/regio’s van infra en de partners die wij vanuit onze positie als rijks-SSO hebben, bijvoorbeeld met het Rijksvastgoedbedrijf.

Wil jij werken aan de strategische vastgoedportefeuille van Rijkswaterstaat die bestaat uit kantoren, verkeerscentrales, steunpunten, loodsen en vuurtorens; vastgoed die we hard nodig hebben om onze werkzaamheden voor de Nederlandse infrastructuur goed uit te kunnen voeren? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!

Voor de periode tot eind 2023 (plus verlengoptie van een jaar, indien mogelijk na aflopen mantelovereenkomst) zoeken wij voor 24 uur per week een Business- en data-analist. De Business- en data-analist is verantwoordelijk voor het structureren van de data en documenten van Vastgoedmanagement, het uitwerken van (veranderingen aan) processen, documentstromen, datastromen en beslisinformatie. Het werkpakket bestaat voor dit jaar voornamelijk uit het verder in kaart brengen van de processen, data en documenten in brede zin, en een specifieke uitwerking en inrichting daarvan voor het terreinonderhoud.

Nodig is integraal kijken in de keten en schakelen tussen business en IV keten en tussen analyse en uitvoering. De Business- en data-analist wordt uitgedaagd daarbij zowel het strategische als operationele niveau te beschouwen. Dit omvat het afstemmen met de business, het komen tot besluitvorming, het vastleggen daarvan en het verder detailleren, specificeren en werken maken in de keten. Pro-actief en het meenemen van mensen, zowel op inhoud als ten behoeve van besluitvorming is belangrijk voor de borging van de veranderingen. Een flinke uitdaging in een prettige werkomgeving maakt dat we deze uitvraag richten op een hoger segment Business- en data-analist met flink wat bagage. De Business- en data-analist verbindt op pro-actieve en empatische wijze en helpt om de juiste keuzes op het juiste moment te maken en te implementeren.

Je komt te werken binnen het programma VIB van waaruit de verbeteringen naast de goiing concern versneld worden gecoördineerd en je hebt zowel naar de verschillende teams, onderaannemers als stuurgroep van het programma en de schakel naar de IV keten een adviserende en uitvoerende rol. Je verbindt hierbij IV en business, vraag- en aanbodzijde en processen en inhoud ten aanzien van vernieuwing en innovatie. Je vormt een schakel tussen de business en de verschillende IV- en ICT-specialisten binnen de Bedrijfsvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat. Denk daarbij aan de projectmanagers, architecten, technische en functionele beheerders en informatiemanagers van de bedrijfsvoeringsdomeinen. Als Business- en data-analist beoordeel en inventariseer je ook de behoeftes aan producten van de betrokken afdelingen en draag je, samen met zowel de programmamanager als met je IV-collega’s, zorg voor de noodzakelijke documenten om de behoeftes om te zetten in uitvoering of in de opzet van projecten. Hierbij wordt gewerkt conform het Kwaliteitsraamwerk IV RWS.

Taken en verantwoordelijkheden

Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van een aantal werkzaamheden voor invulling van het werkpakket in 2023:

 1. Het verder vorm geven aan en tot uitvoering brengen van het project ‘Meer grip op vastgoed’. Een BI project waarmee invulling gegeven gaat worden aan het datagedreven werken door invulling van de businessbehoefte aan beslisinformatie.
 2. Opstellen en daarna uitvoeren van een plan van aanpak voor de implementatie van de processen, data- en documentstromen die nodig zijn ten behoeve van terreinonderhoud.
 3. Het verder structureren en detailleren van de data- en documentstromen en het leveren van concrete bijdragen aan het implementeren daarvan.
 4. Samen met beleidsmakers, afdelingsmanagement en andere IV-specialisten breng jij de business behoefte vanuit de organisatie in kaart, analyseert en relateert deze aan de (wettelijke) vereisten of rijksbrede richtlijnen en voorzieningen. Deze behoefte vertaal je naar uitvoerbare IT-oplossingen voor Rijkswaterstaat.
 5. Het adviseren bij het toepassen van de datastrategie op voortbrengingsprocessen van producten voor de hele eenheid Facilitair en Vastgoed.

Als analist heb je een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt, kun je betrokken actoren effectief inschakelen en ben je gezaghebbend op je eigen vakgebied.

Functie eisen:

 • Je hebt een universitair master diploma
 • Aantoonbare kennis en ervaring als Business- en/of data-analist met een duidelijke link naar IV-ontwikkeling en vernieuwing (minimaal 5 jaar werkervaring)
 • Je hebt kennis van ondersteunende (bedrijfsvoerings)processen en daarbij behorende informatievoorziening (zoals vastgoed of facilitair) (aantonen met minimaal 1 jaar werkervaring)

Overige wensen:

 • De mate waarin je ervaring hebt met adviseren over IV ontwikkelingen en je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. Dit is toetsbaar middels motivatiebrief, CV of eventueel een gesprek.
 • De mate waarin je kennis hebt van en aantoonbare ervaring met het opstellen van requirements en uitvoeren van informatieanalyse
 • De mate waarin je ervaring hebt met het leiden van en werken in projecten
 • Structureren van de opgehaalde informatie is je tweede natuur en je beschikt over een scherpe, kritische blik waarmee je bestaande structuren en processen kunt doorgronden. Dit is toetsbaar middels motivatiebrief, CV of eventueel gesprek

Standplaats: Utrecht (Praktisch zal het vooral een hybride werkvorm betekenen nav de maatregelen t.b.v. corona bestrijding. Hybride werken kan een mix zijn van thuiswerken, kantoor Utrecht en waar mogelijk ontmoetingen in een van de Rijkswaterstaat gebouwen in de randstad). Vooralsnog vindt de wekelijkse werkgroepbespreking live op de maandag plaats in Utrecht gebouw Westraven.